การเต้นแอโรบิก

การเต้นแอโรบิก

 

                การเต้นแอโรบิก  (aerobic  dance)  หมายถึง  การออกกำลังกายที่ใช้ท่ากายบริหารและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมาผสมผสานสร้างเป็นรูปแบบของท่าเต้นหรือชุดการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะโดยเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของปอดและหัวใจในเวลาที่ยาวนานให้มีความพอเพียงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสุขภาพ

 

                การเต้นแอโรบิก  มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  จากนั้นได้แพร่หลายไปทั่วโลก  รวมทั้งประเทศไทยริเริ่มมีการรับเอาการเต้นแอโรบิกเข้ามาเมื่อ พ.ศ.2533 จนในปัจจุบันได้มีประชาชนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกตามสถานที่ออกกำลังกายต่างๆจำนวนมาก

 

                ประโยชน์ของการเต้นแอโรบิก

 

1.ช่วยกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดได้แรงขึ้น ส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือด  (หลอดเลือดและปอด) ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2.ช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว  ส่งผลให้ร่างกายมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ดีขึ้น

 

3.ช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาททำงานได้อย่างสัมพันธ์กันและทำให้ร่างกายมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวมากขึ้น

 

4.ช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง  อดทน  และกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

5.ช่วยให้ร่างกายมีรูปร่างทรวดทรงที่ดีและมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

 

6.ช่วยลดความเครียดและส่งเสริมความมีสุขภาพจิตที่ดีของบุคคล

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง