เครื่องมืองานช่าง

เครื่องมืองานช่างมีหลายชนิดและมีหลายแบบได้แก่

1. เครื่องมือวัดระยะใช้สำหรับการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง หรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน

2. เครื่องมือวัดมุมมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

3. เครื่องมือตัดที่ใช้กับงานช่างต่างๆ ซึ่งจะใช้เลื่อยเพื่อตัดวัสดุ ให้ได้ขนาด และรูปร่างตามต้องการ เลื่อยมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีลักษณะรูปร่างและวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

4. เครื่องมือเจาะผลิตขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับดอกสว่านเพื่อการเจาะคว้านเนื้อไม้ หรือชิ้นงานให้เป็นรู หรือเจาะนำรูนำใส่สกรู การเจาะนำสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์

5. เครื่องมือเจาะไม้เป็นเครื่องมือจำพวกสิ่ว ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับเจาะไม้ หมากไม้เข้าเดือย ต้องใช้สำหรับตกแต่งไม้ เพื่อให้มีความเรียบร้อยให้ได้ขนาดตามแบบ สิ่วมีหลายชนิด หลายขนาดเลือกใช้ตามความต้องการ

6. เครื่องมือไสเป็นเครื่องมือสำหรับไสไม้ให้มีขนาดความหนา ความกว้าง ให้มีขนาดตามที่ต้องการ อีกทั้งตกแต่งผิวให้เรียบ และสวยงาม

7. เครื่องมือตอกเป็นเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่จำเป็นสำหรับงานช่าง เนื่องจากงานทั่วไปมีการตอก ยึด ตรึง วัสดุเข้าด้วยกัน เช่น การประกอบโครงสร้างต่างๆ

8. เครื่องอัด จับไม้ และชิ้นงาน มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะ และวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันออกไป

9. เครื่องมือขันและคลายใช้สำหรับขันหรือคลายตะปูเกลียว การประกอบหรือถอดแยกชิ้นงาน ไขควงที่ดีปากไขควงต้องแข็งเมื่อเวลาขันหรือคลายจะได้ไม่บิดเบี้ยว

10. เครื่องมือตัดและถอนที่ใช้ในงานช่างมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดใช้สำหรับตัดตะปูหรือลวด บางชนิดใช้ตัดลวดในงานตะปูหรืองานช่างไม้

11. เครื่องมือขัดถู บุ้งและตะไบ มีหน้าที่ถู ปรับไม้และโลหะให้ได้ระดับ และส่วนโค้งตามขนาดที่กำหนดในแบบ แต่ละชนิดมีลักษณะและรูปร่างตลอดจนวัตถุประสงค์ที่ใช้งานแตกต่างกันออกไป

12. วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกับเครื่องมือชนิดต่างๆเครื่องมือชนิดต้องใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น สว่าน ต้องใช้กับดอกสว่าน ดอกสว่านที่นิยมใช้กับสว่านทั่วๆ ไปมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

13. อุปกรณ์จับยึดตะปูมีความสำคัญในงานไม้ เพื่อใช้เป็นตัวยึดให้ติดกัน ส่วนตะปูเกลียวนั้นสามารถใช้ได้ทั้งงานไม้ และโลหะ

14. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างไฟฟ้า ในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไขควงลองไฟ และมัลติมิเตอร์

15. เครื่องมือเชื่อมต่อประสานสายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง