ทำนิทานเคลื่อนไหว
       คุณครูรจนา ปักษี และคุณครูพาณุลักษณ์ ปฎิทัศน์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จ.สุพรรณบุรี ได้มาสาธิตสื่อการสอนสำหรับเด็กเล็ก คือ "หนังสือนิทานเคลื่อนไหว" วิธีการก็ไม่ยุ่งยาก แถมประหยัดเงิน และได้เนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการจะสอนเด็กๆ ด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือ กระดาษร้อยปอนด์ กระดาษแข็ง กระดาษลอกลาย ดินสอ ยางลบ คัตเตอร์ กรรไกร ปากกาตัดเส้น เชือกเอ็น ไม้บรรทัด กาว ดินสอสี

**เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GreetTV

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง