ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ปริศนาคำทาย

ปริศนาคำทาย คือ ปัญหาที่ตั้งขึ้นมา เพื่อให้ทายว่าสิ่งนั้นคืออะไร มักขึ้นต้นด้วยคำว่า "อะไรเอ่ย"
เช่น

อะไรเอ่ย ปิ้งเเล้วหด บดเเล้วยืด
คำตอบ ปลาหมึก

อะไรเอ่ย พอสว่างมันมือ พอมืดมันสว่าง
คำตอบ ดาว

อะไรเอ่ย นุ่มนิ่มเหมือนปุยฝ้าย ทั่วกายขนฟู หางสั้นกว่าหู ทายดูอะไร
คำตอย กระต่าย

ถ้อยคำที่ใช้ในปริศนาทายมักใช้คำที่คล้องจองกันเพื่อให้เกิดความไพเราะ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง