ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

มาตราเเม่กง

มาตราเเม่กง คือ คำที่ประสมกับสระต่างๆ และมี ง เป็นตัวสะกด เช่น

ค้าง = ค + อา + ง + ไม้โท
เสียง = ส + เอีย + ง
โก่ง = ก + โอ + ง + ไม้เอก
พิง = พ + อิ + ง
วังเวง = ว + อะ + ง + เอ + ง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง