ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สระในภาษาไทย

สระในภาษาไทย แบ่งตามการออกเสียงได้เป็น สระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

สระเสียงสั้นมีทั้งหมด 18 ตัว ได้แก่
อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ไอ ใอ เอา

ตัวอย่างคำที่สะกดด้วยสระเสียงสั้น
นะ ติ อึ ยุ เตะ เเละ โละ เดาะ เปรอะ เพียะ ยัวะ ฤทัย ขำ ไห ใส เสา

สระเสียงยาวมีทั้งหมด 14 ตัว ได้แก่
อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤา ฦา
มา ดี ปรือ ดู เก แล หนอ เรอ เสีย เรือ มัว

หากต้องการเเยกสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวออกจากกัน ควรลองออกเสียงสระนั้นๆ เเล้วจะทราบได้จากจังหวะการออกเสียง ว่าสระตัวใดเป็นเสียงสั้น สระตัวใดเป็นสระเสียงยาว

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง