การปฐมพยาบาลแขนหัก

การปฐมพยาบาลแขนหัก
  ถ้าพบว่ากระดูกต้นแขนหักควรทำดังนี้
- ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งจบแขนข้างที่บาดเจ็บให้ข้อศอกงออย่างช้าๆ และให้แนบไว้ข้างลำตัว
- ผู้ช่วยเหลือคนที่สองประเมินชีพจรความเคลื่อนไหวและความรู้สึกของข้างที่บาดเจ็บ
- ผู้ช่วยเหลือคนที่สองใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขนไว้กับคอ โดยใช้ผ้านุ่มๆรองระหว่างแขนที่่หักกับบริเวณลำตัวไว้
- ผู้ช่วยเหลือคนที่สองใช้ผ้าสามเหลี่ยมชนิดพับกว้างพันทับแขนข้างที่บาดเจ็บไว้โดยพันให้รอบลำตัวประเมินชีพจรความเคลื่อนไหวความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งก่อนนำส่งโรงพยาบาล

  ถ้าพบว่ากระดูกปลายแขนหักควรปฎิบัติดังนี้
- ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งพยุงและจับข้อต่อของกระดูกที่อยู่เหนือและต่ำกว่าของตำแหน่งที่บาดเจ็บให้มั่นคง
- ผู้ช่วยเหลือคนที่สองประเมินชีพจรการเคลื่อนไหวและความรู้สึกของผู้บาดเจ็บ
- ผู้ช่วยเหลือคนที่สองนำไม้ดามมารองแขนกระดูกท่อนล่าง แล้วพันด้วยผ้ายืดให้กระชับโดยไม่แน่นจนเกินไปแล้ว ผู้ช่วยคนที่สองใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันคล้องแขนไว้กับคอ
 
  ถ้าพบว่ากระดูกไหปลาร้าหักให้ปฎิบัติดังนี้
- ให้ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งจัดให้ผู้บาดเจ็บยกมือข้างเดียวกับที่บาดเจ็บวางพาดบนบ่าของอีกข้างหนึ่ง
- ผู้ช่วยเหลือคนที่สองประเมินชีพจรความเคลื่อนไหวและความรู้สึกของผู้บาดเจ็บ
- ผู้ช่วยเหลือคนที่สองใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขนข้างที่วางพาดบนบ่า ผู้ช่วยเหลือคนที่สองใช้ผ้าสามเหลี่ยมชนิดพับกว้างพันทับแขนรอบตัวผู้บาดเจ็บเกือบให้แน่น ประเมินชีพจรความเคลื่อนไหวก่อนนำส่งโรงพยาบาล

  ถ้าพบว่ากระดูกข้อศอกหักควรปฎิบัติดังนี้
- ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งประเมินชีพจรความเคลื่อนไหวและความรู้สึกส่วนปลายข้างที่บาดเจ็บ
- ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งพยุงแขนผู้บาดเจ็บไว้ ผู้ช่วยเหลือคนที่สองนำไม้ดามมารองแขนผู้บาดเจ็บแล้วพันด้วยผ้าให้กระชับ ประเมินชีพจรความเคลื่อนไหวอีกครั้งก่อนนำส่งโรงพยาบาล

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง