รูปเรขาคณิตสามมิติ ตอนที่ 1/2
บทที่ 13 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    รูปเรขาคณิตสามมิติ
    ทรงกลม
    ทรงกระบอก
    กรวย
    ปริซึมฐานสามเหลี่ยม
    ปริซึมฐานสี่เหลี่ยม
    ปริซึมฐานห้าเหลี่ยม
    พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
    พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
    พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม
    การหาปริมาตร
    ปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย
    ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
    การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร


โดยพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์
http://www.chulatutor.com/
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง