ก๊าซ LPG คืออะไร?

ก๊าซ LPG คืออะไร

ปัจจุบันเรามีพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้แทนพลังงานน้ำมันได้อย่างหลากหลาย เช่น ก๊าซแอลพีจี อีกหนึงพลังานทางเลือกที่เราสามารถนำมาใช้ได้ ทั้งมีราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพน (C3H8  = Propane) เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ โดยตัว LPG เองไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติ แต่เนื่องจากเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศจึงมีการสะสมและลุกไหม้ได้ง่าย ดังนั้น จึงมีข้อกำหนดให้เติมสารมีกลิ่น เพื่อเป็นการเตือนภัยหากเกิดการรั่วไหล LPG ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม โดยบรรจุเป็นของเหลวใส่ถังที่ทนความดันเพื่อให้ขนถ่ายง่าย นอกจากนี้ ยังนิยมใช้แทนน้ำมันเบนซินในรถยนต์ เนื่องจากราคาถูกกว่า และมีค่าออกเทนสูงถึง 105 RON

สูตรโครงสร้างของก๊าซโพรเพน

 

สร้างโดย : นางไวยุด๊ะ เหตุเหล๊าะ
แหล่งอ้างอิง : http://www.gasthai.com/article/html/22.html, http://www.school-for-champions.com/chemistry/hydrocarbon.htm
คลิปจาก รายการวันละนิด วิทย์เทคโน โดย สวทช.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thaigoodview.com/node/20112


ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง