ประโยชน์ของน้ำ

ประโยชน์ของน้ำ

1.เป็นตัวละลายสารอาหารต่างๆ

2.นำสารอาหารออกจากเซลล์และไปสู่เซลล์

3.ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

4. เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆในร่างกาย

5.ช่วยหล่อลื่นอวัยวะต่างๆที่มีการเคลื่อนไหว

6.ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย

7.ช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเป็นอย่างปกติ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง