การรับประทานให้ถูกต้องตามหลักโภชนบัญญัติ

หลักโภชนบัญญัติมี 9 ประการ

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัวเอง

2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ

3. กินพืชผักและผลไม้เป็นประจำ

4. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย เด็กๆควรดื่มนมทุกวันอย่างน้อยวันละ 2-3

5.กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร

6. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่รสจัดและเค็มจัด เพราะอาจทำให้เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต

7. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ

8.กินอาหารที่ปราศจากการปนเปื้อน

9.งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง