เส้นขนาน
บทที่ 4 เส้นขนาน
    ความหมายของเส้นขนาน
    สัญลักษณ์แทนการขนาน
    แบบฝึกหัด

เส้นขนาน
โดยพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์
http://www.chulatutor.com/
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง