จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ตอนที่ 1/3
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000
    การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่มากกว่า 1,000,000
    ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก
    การเขียนในรูปการกระจาย
    การหาค่าประมาณ
    ความสัมพันธ์ของจำนวน

โดยพี่เปิ้ล จุฬาติวเตอร์
http://www.chulatutor.com/
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง