ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การวาดภาพหน้าคนแสดงอารมณ์ต่างๆ
ครูเบิ้ม (ไพบูลย์ ธรรมเรื่องฤทธิ์) มาร่วมแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการวาดภาพใบหน้าของคนที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ นะครับ  พร้อมแล้วก็มาฝึกวาดไปพร้อมกันเลยนะครับ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง