ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ทัศนธาตุ (จุด)
คุณไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ ครูเบิ้ม ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ ในเรื่องของ ทัศนธาตุ (จุด, เส้น, รูปร่างรูปทรง,  พื้นผิว, การใช้สี, พื้นที่ว่าง และน้ำหนัก) พร้อมแล้วมาลองทำไปพร้อม ๆ กับครูเบิ้มได้เลย
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง