ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

รู้จักเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี นั้นคือ กุญแจซอล และวิธีการเขียนกุญแจซอล แบ่งปันความรู้โดย ซานิ AF6

กุญแจซอล (G Clef)

กุญแจซอลเป็นที่คุ้นน่าจะเป็นเพราะถูกนำมาใช้กับเครื่องดนตรีที่เล่นmelodyหลัก เช่น ไวโอลิน ฟลุ๊ท(ถ้าเปียโน มักจะใช้ทั้งกุญแจซอล และกุญแจฟา เล่นคู่กันเป็นมือขวามือซ้าย แต่ไม่เสมอไป ) กุญแจซอล (ไทย) หรือ กุญแจเทรเบิล (Treble Clef) หรือ กุญแจจี (G Clef ) คือกุญแจชนิดเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายชื่อ ตำแหน่งของกุญแจชนิดนี้บันทึกคาบอยู่บนเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น ทำให้โน้ตบนเส้นที่ 2 เป็นโน้ต G ซึ่งอยู่สูงกว่าโน้ต C - กลาง (middle C) เป็นระยะคู่ 5

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง