ร้านดอกไม้วัดธาตุทอง 1/2
ร้านดอกไม้วัดธาตุทอง (Wad That Thong Florist)


ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง

โรงเรียนวัดธาตุทองตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒๕ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ ๑-๒ สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีนางยุพา  หลิมเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนริเริ่มให้มีการนำผลผลิตจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานและเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดดอกไม้มาเปิดเป็นร้านดอกไม้โรงเรียนวัดธาตุทองจนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง


ข้อค้นพบ  :  ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
วัดธาตุทอง เป็นวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเป็นมนุษย์รวมศรัทธาของประชาชนในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งงานมงคล งานอวมงคล โดยเฉพาะงานฌาปนกิจศพเพราะที่นี่จำนวนศาลาที่ใช้ในการสวดอภิธรรมมากถึง ๕๒ ศาลา แต่ละศาลามีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากที่ต้องใช้พวงหรีดดอกไม้วันละจำนวนมาก

ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องงานประดิษฐ์โดยตรง ผลผลิตที่เด็กได้สร้างสรรค์ออกมาล้วนมีรูปแบบที่สวยงามนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง


การพัฒนานวัตกรรม

คณะครูและผู้บริหารได้มองเห็นศักยภาพของผู้เรียนที่สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ออกมาได้อย่างประณีตสวยงามและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งร้านดอกไม้ของโรงเรียนขึ้นสำหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียน

ในร้านดอกไม้ดังกล่าวเป็นเสมือนศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเมื่อเรียนเสร็จแล้วจะมีผลผลิตออกมาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
     - แจกันดอกไม้
     - กระเช้าดอกไม้
     - พวงหรีด
     - สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุและเศษวัสดุที่มีการออกแบบการจัดทำที่สวยงาม
ความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดมาจากกระบวนการออกแบบในการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่ปรากฏในด้านขวามือของหน้าถัดไป


บทสรุปของความสำเร็จ

ร้านดอกไม้โรงเรียนวัดธาตุทอง เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งจากการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เรียนมีมากมายเหลือคณานับ โดยสรุปดังนี้
     ด้านผู้เรียน  :  มีความรู้ มีทักษะเชิงวิชาชีพที่สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนจนเกิดผลงานที่สวยงามมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
     ด้านครู  :  บุคลากรในโรงเรียนเกิดการทำงานเชิงบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ ๆ เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพให้แก่ผู้เรียนด้วยความเต็มใจ
     ผู้บริหาร  :  มีนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาของชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
     ชุมชน  :  เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์

พลังความสำเร็จดังกล่าวนี้เป็นพลังสำคัญที่เกิดจากการอุทิศความรู้ ความคิดประสบการณ์ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ จากบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน และพระคุณเจ้าจากวัดธาตุทองที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของชาติที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตจริง

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน