นับ1-20

นับเลข 1 - 20

1 = One

2 = Two

3 = Three

4 = Four

5 = Five

6 = Six

7 = Seven

8 = Eight

9 = Nine

10 = Ten

11 = Eleven

12 = Twelve

13 = Thirteen

14 = Fourteen

15 = Fifteen

16 = Sixteen

17 = Seventeen

18 = Eightteen

19 = Nineteen

20 = Twenty

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง