ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำนำเรื่องเพื่อนกัน (บันทึกสอนสด4/9 สิงหาคม 2553) ของครูกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
บทที่ 3 เพื่อนกันในหนังสือเรียนภาษาพาที นักเรียนต้องรู้จักคำนำเรื่อง  ครูกฤษฎ์บันทึกสอนสด คำนำเรื่องโดยถ่ายทำเป็นวิดีโอ  ซึ่งนักเรียนชอบมาก  เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและยั่งยืน  นำมาดูซ้ำก็ได้  เชิญชมแล้วจะรู้ว่าการสอนภาษาไทย  สอนให้สนุก  เด็กก็มีความสุข  อยากเรียน
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง