ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงเพื่อนกัน (บันทึกสอนสด3 เพลงประจำบทเรียน ของครูกฤษฎ์)
เพลงเพื่อนกัน  ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้บทเรียนที่สาม  ภาษาพาที  ชั้น ป.1  จัดทำเป็นวีดีโอ  พัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง