ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เล่าเรื่องจากภาพ


พริ๊นท์ใบงานให้คลิกที่รูปเครื่องพริ๊นท์มุมบนขวา

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง