ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อักษรสูง กลาง ต่ำ รูปสระ วรรณยุกต์
ขนาด : 0.07 MB

ให้เขียนส่วนประกอบของคำ

 

 

คำ

 

พยัญชนะต้น

 

สระ

 

ตัวสะกด

 

วรรณยุกต์

 

เดิน

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง