ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

บันทึกการสอนสด บทที่๒ ภูผา (คำนำเรื่องและคำในเพลง ของครูกฤษฎ์)
เป็นการสรุปคำที่ใช้เป็นคำนำเรื่องในบทที่ ๒  ภูผา  ประกอบด้วย  ภููผา  พ่อ  แม่  หา  ให้  ได้  ดีใจ  ดูแล  รัก  และเพลงประจำบทเรียน  คือ เพลงภูผา  แต่งคำร้อง - ทำนอง โดย ครูกฤษฎ์  ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ดีนะจะบอกให้
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง