คณิต บวก-ลบ 2 หลัก
ขนาด : 0.08 MB
ให้หาคำตอบ

 

 

1.            (25-14) – (39 – 29) = __________      6. (3 + 24) + (41 + 4) = __________

 

 

2.            (42+27) – (27 – 16) = __________     7. (70 + 8) – (69 – 41) = __________

 

 

3.            (99 – 91) + (25 – 4) = __________     8. (53 – 11) + (27 – 6) = __________

 

 

4.             (2 + 14) – (63 – 61) = __________    9. (10 - 5) + (99 – 10) = ___________

 

 

5.            (77 – 55) – (99 – 88) = __________   10. (44 – 14) – (71 – 71) = _________

 

 

ให้เขียนตอบคำถาม

 

 

แก้วมีส้ม 12 ผล มีมะม่วง 10 ผล และมีสับปะรด 14 ผล  แก้วมีผลไม้ทั้งหมดกี่ผล

 

 

1.   โจทย์ถามถึงอะไร

 

 

ตอบ ..............................................................................................

 

 

2.   แก้วมีผลไม้กี่ชนิด  อะไรบ้าง

 

 

ตอบ ...................................................................................................

 

 

3.   แก้วมีส้มกี่ผล

 

 

ตอบ ...................................................................................................

 

 

4.   แก้วมีส้มและมะม่วงรวมกันกี่ผล

 

 

ตอบ ...................................................................................................

 

 

5.   แก้วมีส้มและมะม่วงรวมกันกี่ผล

 

 

ตอบ ...................................................................................................

 

 

6.   แก้วมีสับปะรดกี่ผล

 

 

ตอบ ...................................................................................................

 

 

 

ซื้อสมุด 7 บาท           ซื้อขนม 5 บาท                แม่ให้เงิน 20 บาท

 

ซื้อน้ำ 5 บาท              ขายไข่ไก่ได้ 15 บาท      น้าให้เงิน 5 บาท

 

 

รายรับ

 

รายจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมมีรายรับ     .................................. บาท                         

 

 

รวมมีรายจ่าย ..................................... บาท

 

 

มีเงินคงเหลือ ........................................... บาท

 

 

ให้เขียนแสดงวิธีทำ

 

 

1.   ฉันมีเงินออม 95 บาท  นำไปซื้อกล่องดินสอน 52 บาท  แม่ให้เงินอีก 46 บาท  ขณะนี้ฉันมีเงินกี่บาท

 

 

ประโยคสัญลักษณ์ .........................................................................

 

 

วิธีทำ

 

....................................................................................................

 

 

....................................................................................................

 

 

....................................................................................................

 

 

....................................................................................................

 

 

...................................................................................................

 

 

...................................................................................................

 


 

2.   สุรัตน์มีหนังสือ 51 หน้า อ่านไปแล้ว 40 หน้า  อ่านเพิ่มอีก 10 หน้า  เหลือหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้า

 

 

ประโยคสัญลักษณ์ .........................................................................

 

 

วิธีทำ

 

....................................................................................................

 

 

....................................................................................................

 

 

....................................................................................................

 

 

....................................................................................................

 

 

...................................................................................................

 

 

...................................................................................................

 

 


3.   วันที่ 1 พ่อเหลาไม้ได้ 20 แท่ง  วันที่ 2 เหลาได้ 13 แท่ง  วันที่ 3 เหลาได้ 16 แท่ง  วันที่ 1 และวันที่ 2 พ่อเหลาไม้รวมกันได้มากกว่าวันที่ 3 กี่แท่ง

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง