วัฏจักรชีวิตสัตว์

ความหมาย
     วงจรชีวิตของสัตว์ หมายถึง ชีวิตการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เจริญเติบโตต่อเนื่องกันมาอย่างเป็นระเบียบ การเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการเจริญเติบโต เช่น กบ ตอนแรกมาจากแม่ครั้งแรกจะเป็นไข่ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนจากไข่กลายเป็นลูกอ๊อด เมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยหางจะหดลงแล้วขึ้นมาหากินบนบกจนกลายเป็นกบ

ขอขอบคุณคลิปวิดีโอการสอนเรื่องวัฎจักรชีวิตสัตว์ จากคุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิต

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง