ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เขียนคำจากคำอ่าน
ขนาด : 0.04 MB

เขียนคำจากคำอ่านต่อไปนี้

 

1.     ทะ หนน             เขียนว่า        ______________________________

 

2.     อะ หงุ่น               เขียนว่า        ______________________________

 

3.     ขะ หนุน              เขียนว่า        ______________________________

 

4.     ขะ หยัน              เขียนว่า        ______________________________

 

5.     ประ หมาด          เขียนว่า        ______________________________

 

6.     โรก                        เขียนว่า        ______________________________

 

7.     ลำ ทาน              เขียนว่า        ______________________________

 

8.     สำ ราน               เขียนว่า        ______________________________

 

9.     วิ เสด                  เขียนว่า        ______________________________

 

10.                        ทิด                        เขียนว่า        ______________________________

 

11.                        วิ หก                   เขียนว่า        ______________________________

 

12.                        อา ทิด                เขียนว่า        ______________________________

 

13.                        เท วะ ดา          เขียนว่า        ______________________________

 

14.                        โกรด                     เขียนว่า        ______________________________

 

15.                        พิ เสด                 เขียนว่า        ______________________________

 

16.                        บัน ดาน              เขียนว่า        ______________________________

 

17.                        บัน ทึก                เขียนว่า        ______________________________

 

18.                        หัน สา                เขียนว่า        ______________________________

 

19.                        ทำ มะ ชาด       เขียนว่า        ______________________________

 

20.                        บัน ยาย              เขียนว่า        ______________________________

 

21.                        เว้น วัก                เขียนว่า        ______________________________

 

22.                        บัน พะ ชา        เขียนว่า        ______________________________

 

23.                        บัน เทิง               เขียนว่า        ______________________________

 

24.                        ราง วัน                เขียนว่า        ______________________________

 

25.                        โบ ราน               เขียนว่า        ______________________________

 

 

26.                        อา หาน              เขียนว่า        ______________________________

 

27.                        ของ ขวัน             เขียนว่า            ______________________________

 

28.                        ปรา กด               เขียนว่า            ______________________________

 

29.                        โอ กาด               เขียนว่า            ______________________________

 

30.                        กุน แจ                เขียนว่า            ______________________________

 

31.                        ชำ นาน               เขียนว่า            ______________________________

 

32.                        ปัน ยา                เขียนว่า            ______________________________

 

33.                        ประ เทด             เขียนว่า            ______________________________

 

34.                        สา มาด               เขียนว่า            ______________________________

 

35.                        มะ หัด สะ จัน              เขียนว่า   ______________________________

 

36.                        รัด ทะ บาน      เขียนว่า        ______________________________

 

37.                        สะ หวัด ดี        เขียนว่า        ______________________________

 

38.                        ปะ ติ ยาน        เขียนว่า        ______________________________

 

39.                        สูน พัน               เขียนว่า        ______________________________

 

40.                        อุ ทอน                เขียนว่า        ______________________________

 

41.                        สาน พิด              เขียนว่า        ______________________________

 

42.                        โคด สะ นา       เขียนว่า        ______________________________

 

43.                        มะ เหล็ด             เขียนว่า        ______________________________

 

44.                        บอ ริ จาก         เขียนว่า        ______________________________

 

45.                        โท ระ ทัด         เขียนว่า        ______________________________

 

46.                        เมก                       เขียนว่า        ______________________________

 

47.                        อะ นุ ยาด        เขียนว่า        ______________________________

 

48.                        วัด ทะ นะ ทำ      เขียนว่า   ______________________________

 

49.                        วิด ทะ ยา สาด    เขียนว่า   ______________________________

 

50.                        สำ เร็ด                เขียนว่า        ______________________________

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง