จุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity)

จุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity) คือ จุดศูนย์รวมน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อน หรือการทำให้วัตถุเกิดความสมดุลของทั้งสองด้านนั่นเอง 

การที่วัตถุจะไม่ล้มคว่ำก็ต่อเมื่อเส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์ถ่วงผ่านฐานของวัตถุนั้น กระบอกที่เอียงในรูปจะต้องล้มลง แต่ถ้าเส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์ถ่วงผ่านฐานของกระบอกแล้ว กระบอกนั้นจะตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้มลง

ตัวอย่างเช่น

          การที่หอเอนปิซา (Pisa) ที่มีชื่อเสียง  และโบโลนยา (Bologna) หรือหอระฆังเอนในอาร์กฮานเกลสก์ (Arkhangelsk)  ไม่ล้มพังลงไป ถึงแม้จะมีโครงสร้างที่เอียงกระเท่เร่อยู่ก็ตาม ก็เหตุผลเดียวกันคือเส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์ถ่วงไม่ได้อยู่นอกฐานนั่นเอง เหตุผลอีกข้อคือฐานตึกของสิ่งดังกล่าวถูกฝังลึกอยู่ใต้พื้นดินมาก

     หอคอยน้ำหนัก  14 500 ตันโน้มตัวเอนต่ำลงตลอดช่วง 500 ปี  ต่อมา จาก  1.6  องศาเป็น ห้าองศา  ขณะที่ส่วนฐานฝังจมดินลึก  3   เมตร  และบดบังความสง่างามของแนวระเบียงบริเวณฐานไปอย่างน่าเสียดาย  ในปี  1838  มีการขุดรอบทางเดินรอบฐานอาคารที่จมดิน  ส่งผลให้ยอดอาคารเอนตัวลงทันทีครึ่งเมตร  และเพิ่มระนาบความเอนเป็น 5.5  องศา  
 

ขอขอบคุณผู้ร้วมแบ่งปัน อาจารย์เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม นักเรียนโรงเรียนราชวินิต     
ขอขอบคุณเนื้อหาเพิ่มเติมจาก ฟิสิกส์ราชมงคล http://www.rmutphysics.com/

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง