สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ป. 1
ขนาด : 0.04 MB

 

 ๑)  สิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตดังนี้

 

 

______________________________
______________________________
______________________________         

๒)  วงกลมล้อมรอบสิ่งไม่มีชีวิต

 ปลา                  โต๊ะ                      ดิน                        ต้นข้าว

 ถุง                    หิน                       ผม                        องุ่น

 แย้                    ต้นตาล                  ปลาทอด               ไห

 กุหลาบ            ปลาดุก                  บัว                        จาน

๓)    ข้อใดแสดงถึงการสืบพันธุ์

ก)   เก้าอี้มี 4 ขา
ข)   พ่อพาน้องไปเดินเล่น
ค)   หมาออกลูกมา 3 ตัว


๔)   ข้อใดแสดงถึงการเจริญเติบโต

ก)   ฉันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ๑ กิโล
ข)    น้องขอขนม
ค)    เพลงรักฮาวาย


๕)  ข้อใดคือสิ่งเร้า

ก)   พ่อดุน้อง

ข)   อาหารวางบนโต๊ะ

ค)  กระดาษลอยตามลม

๖)  ข้อใดไม่ใช่อาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ก)  เปียโนร้องไห้หิวข้าว

ข)  ลูกนัทธ์วิ่งหลบฝน

ค)  เก้าอี้ล้มอยู่กลางห้องครัว

๗)  วงกลมล้อมรอบพืช

กบ                   ถั่วฝักยาว              ลองกอง                เป็ด

มังคุด               ไดโนเสาร์             บวบ                      ขิง

ปลาทู               แมงมุม                  เฟื่องฟ้า                 วัว

ชัยพฤกษ์                   เฟื่องฟ้า                 ตะกวด                  ไผ่

๘)   ข้อใดเป็นส่วนประกอบของพืช

ก)     ตัว

ข)  ขน

ค) ลำต้น

๙) จงบอกหน้าที่ส่วนประกอบของพืชดังต่อไปนี้

 

ราก        ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

ใบ          ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

ลำต้น      ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

ผล          ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

ดอก       ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

๑๐)       จงบอกหน้าที่ส่วนประกอบของสัตว์ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

ตา          ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

หู            ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

จมูก        ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

ปาก        ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

ผิวหนัง   ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

เท้าและขา ทำหน้าที่ ________________________

 

 

 

 

๑๑)       บอกชื่อสัตว์ที่มีความสำคัญและนำมาใช้เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

เป็นอาหาร ได้แก่________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

เลี้ยงไว้ใช้งาน ได้แก่

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

๑๒)     วงกลมล้อมรอบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำ

 

 

 

 

ผักตบชวา                  สุนัข                     เต่า                        กุ้ง

 

 

 

 

ผีเสื้อ                          บัว                        ค่างแว่น                มะละกอ

 

 

 

 

ต้นแก้ว                      ปู                          จระเข้                             เป็ด

 

 

 

 

๑๓)      จงบอกว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้เหมาะสมกับการอยู่บนบกหรือในน้ำ  เพราะอะไร

 

 

 

 

ไผ่

 

 

 

 

อาศัยอยู่  ________________

 

 

 

 

เพราะ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

เข็ม

 

 

 

 

อาศัยอยู่  ________________

 

 

 

 

เพราะ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

หงส์

 

 

 

 

อาศัยอยู่  ________________

 

 

 

 

เพราะ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

บานบุรี

 

 

 

 

อาศัยอยู่  ________________

 

 

 

 

เพราะ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

กล้วย

 

 

 

 

อาศัยอยู่  ________________

 

 

 

 

เพราะ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ควาย

 

 

 

 

อาศัยอยู่  ________________

 

 

 

 

เพราะ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

๑๔)      จงบอกชื่อพืชที่นำมาเป็นอาหารได้

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

_________________

 

 

 

 

๑๕)      พืชชนิดใดสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้

 

 

 

 

ก)             สมุนไพร

 

 

ข)             หญ้า

 

 

ค)             ดอกไม้

 

 

 

 

๑๖)       ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสัตว์

 

 

 

 

ก)             ขน

 

 

ข)             ขา

 

 

ค)             ลำต้น

 

 

 

 

๑๗)     รากทำหน้าที่อะไร

 

 

 

 

ก)             ชูกิ่งก้าน

 

 

ข)             ยึดลำต้น ดูดน้ำ และธาตุอาหาร

 

 

ค)             ขยายพันธุ์

 

 

 

 

๑๘)      ส่วนประกอบใดของพืชทำหน้าที่สร้างอาหาร

 

 

 

 

ก)             ดอก

 

 

ข)             ผล

 

 

ค)             ใบ

 

 

 

 

๑๙)       ลำต้นทำหน้าที่อะไร

 

 

 

 

ก)             ชูกิ่งก้านและใบ

 

 

ข)             ยึดลำต้น ดูน้ำ และธาตุอาหาร

 

 

ค)             สืบพันธุ์

 

 

 

 

๒๐)     พืชขยายพันธุ์ทาง

ก)             ดอก

 

 

ข)             ผล

 

 

ค)             ใบ

 

 

 

 

๒๑)     ส่วนประกอบใดของพืชทำหน้าที่สืบพันธุ์

 

 

 

 

ก)             ราก

 

 

ข)             ผล

 

 

ค)             ดอก

 

 

 

 

๒๒)  ส่วนต่างๆ ของร่างกายสัตว์เรียกว่าอะไร

 

 

 

 

ก)             อวัยวะ

 

 

ข)             แขนและขา

 

 

ค)             ลำต้น

 

 

 

 

๒๓)   ตาของสัตว์ทำหน้าที่อะไร

 

 

 

 

ก)             รับฟังเสียง

 

 

ข)             หายใจ

 

 

ค)             มองเห็นสิ่งต่างๆ

 

 

 

 

๒๔)   ส่วนใดของสัตว์ทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายให้อบอุ่น

 

 

 

 

ก)             ผิวหนัง

 

 

ข)             แขน

 

 

ค)             จมูก

 

 

 

 

๒๕)   เท้าและขาทำหน้าที่อะไร

 

 

 

 

ก)             รับน้ำหนักและเคลื่อนไหว

 

 

ข)             ปกคลุมร่างกายให้อบอุ่น

 

 

ค)             ดมกลิ่น หายใจ

 

 

 

 

๒๖)     สัตว์กินอาหารทางไหน

 

 

 

 

ก)             ปาก

 

 

ข)             จมูก

 

 

ค)             ผิวหนัง

 

 

 

 

๒๗)   บอกชื่อพืชที่นักเรียนรู้จักมา 5 ชื่อ

 

 

 

 

________________________

 

 

________________________

 

 

________________________

 

 

________________________

 

 

________________________

 

 

________________________

 

 

 

 

๒๘)   ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 

ก)             ตุ๊กตาเปลี่ยนสีได้

 

 

ข)             กบร้องเสียงดัง

 

 

ค)             ลูกบอลกลิ้งไปมา

 

 

 

 

๒๙)     ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 

ก)             สืบพันธุ์ได้

 

 

ข)             ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

 

 

ค)             ไม่มีการขับถ่าย

 

 

 

 

๓๐)      วงกลมหน้าข้อที่แสดงถึงสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 

ก)             ปลาวางไข่

 

 

ข)             น้องเพลงกินข้าวหมด

 

 

ค)             ต้นมะยมสูงขึ้น

 

 

ง)               ธงปลิวตามลม

 

 

จ)              ปลาหายใจทางเหงือก

 

 

ฉ)             รถถูกชนบุบ

 

 

ช)             เปียโนเป็นเครื่องดนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน