สอบ Admission ไม่ติดแล้วทำยังไงดี

สอบ Admission ไม่ติดแล้วทำยังไงดี
ไขปัญหาโดย  อ.นพวรรณ คนึงชัยสกุล
อาจารย์ประจำศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

• อันดับแรกก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วพยายามหาใหม่ว่าเราจะทำยังไงต่อไป บอกเลยว่ามันคือจุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดสุดท้าย เราต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือใหม่ ตอนนี้โอกาสทางการศึกษามีเยอะแยะมากมาย Admission ไม่ติด แต่สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็เปิดรับเป็นภาคปกติภาคพิเศษต่างๆ มากมาย อยู่ที่ว่าเราจะปิดกั้นตัวเองหรือเปล่า สถาบันการศึกษาดีๆ มีทุกที่ในประเทศไทย อยู่ที่เราไม่สร้างเกราะกำบังเรื่องค่านิยมเรื่องสถาบันการศึกษา
• ถ้าเราเรียนแล้วมีความสุขที่จะเรียน ผลที่ตามมาคือคะแนนที่ดีขึ้น จบมาด้วย GPA ที่เราพึงพอใจ เราก็จะสามารถเลือกงานที่เราเลือกในสิ่งที่เราอยากจะเรียน มากกว่าให้เราไปของานเขาทำ
• ถ้าเรียนแล้วมีความสุขก็จะได้เลือกงานในอันดับต้นๆ ถ้าเราเลือกสถาบันดังๆ แล้วไม่ติดก็จะผิดหวัง เสียใจ ถ้าเราอยู่ตามต่างจังหวัดเราเลือกเรียนในสถานศึกษาที่เปิดสอน ไม่ว่าจะเรียนที่ใดก็ตามเชื่อว่าศักดิ์ศรี สิทธิ์ ความมีคุณค่าของใบปริญญาบัตรของทุกที่มีคุณค่าเช่นเดียวกัน
• ต้องถามตัวเองว่าตัวเองเรียนอะไรแล้วมีความสุขแล้วเราจะได้อยู่กับสิ่งที่เราจะต้องประกอบอาชีพตลอดชีวิตการทำงานของเรา นั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเรียนที่ไหน ศักดิ์ศรีคุณค่าของใบปริญญาเท่าเทียมกัน และที่สุดแล้วมันจะเกิดคุณค่าในตัวเราเอง ยอมรับว่าเรามีศักยภาพแค่ไหน และเราพยายามทำให้ดีที่สุดและตั้งใจทำให้ดีที่สุดเราจะเกิดคุณค่า และเราจะรู้จักว่าชีวิตนี้เรามีดีและเราทำดีได้ด้วยตัวเราเอง คิดด้วยตัวเราเอง ไม่ตามกระแส ไม่ตามค่านิยม เลือกและตัดสินใจให้สอดคล้องและตรงกับตัวเองแล้วเราก็จะพบกับความสุขในชีวิตที่เราวางด้วยตัวของเราเองค่ะ