9 วิธีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูก

9 วิธีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูก

            คำว่าพ่อแม่ เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งมากจนไม่อาจจะหาคำบรรยายที่มีความหมายเท่าเทียม งานสำคัญของพ่อแม่คือเลี้ยงลูกให้เติบโต และมีคุณภาพในสังคม 9 วิธีกับการพัฒนาลูกเป็นการเสนอแนวทางการเลี้ยงลูกอย่างง่าย ๆ เพื่อให้พ่อแม่นำไปประยุกต์ใช้

                1.  การให้ความรักแก่ลูก 

                    -ให้ความรักความใส่ใจขณะเลี้ยงดูจะก่อให้เด็กเกิดความมั่นคงในจิตใจ เด็ก ๆ ที่รับรู้ได้ว่าเป็นที่รักของพ่อแม่จะรู้สึกรักตนเอง รักพ่อแม่และอยากแสดงความดีให้พ่อแม่เห็น

                    -ให้ความรักอย่างสม่ำเสมอและปราศจากเงื่อนไข

                    -ให้ความรักแก่เด็กโดยไม่หวังผลตอบแทน

                2.  ฝึกวินัยให้ลูกด้วยความรัก

                     เด็กจะเรียนรู้และพัฒนาวินัยของตนเองได้เมื่อ

                    -เด็กได้มีส่วนร่วมในการตั้งกฎระเบียบบางอย่างภายใจบ้าน

                    -ชื่นชมเมื่อเด็กปฏิบัติตามระเบียบของบ้าน

                    -ภายในบ้านมีระเบียบวินัยชัดเจนและยืดหยุ่นได้ตามวาระและโอกาส

                    -ปฏิบัติกับเด็กอย่างสม่ำเสมอ มีความอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก

                    -พ่อแม่บอกให้เด็กรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้ปฏิบัติ และอะไรบ้างที่ปฏิบัติไม่ได้เลยในบ้านของเรา

                3.  มีเวลาให้กับครอบครัว

                 พ่อแม่ควรมีเวลาเล่นกับลูก สร้างบรรยากาศการเล่นให้มีความสนุกสนานเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวช่วงเวลาของความสนุกสนานนี้งดการควบคุมสั่งสอนหรือตำหนิกล่าวโทษต่อเด็ก เมื่อพ่อแม่ทำงานบ้าน ควรชวนให้เด็กได้มีส่วนร่วมและทำงานไปพร้อมกัน

                4.  สอนทักษะในการแก้ปัญหาให้ลูก

                 พ่อแม่เป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เมื่อพ่อแม่เผชิญกับความยุ่งยากใจการตั้งสติคิดหาทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อคิดว่าเกินกำลัง

                ภายในบ้านมีการพูดคุยส่งข่าวความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความเชื่อภายในครอบครัวว่า ปัญหาทุกปัญหามีทางออกและเมื่อเด็กประสบกับปัญหาพ่อแม่ควรปฏิบัติดังนี้

                    -แสดงการยอมรับและเข้าใจเด็กว่า เด็กกำลังพยายามแก้ปัญหาตามแบบของเด็ก

                    -เสนอตัวช่วยเด็กแก้ปัญหา และยอมรับการตัดสินใจของเด็ก

                    -หากเด็กขอให้พ่อแม่ช่วย พ่อแม่ต้องให้เวลากับเก พร้อมกับช่วยเด็กวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาที่ผ่านมา เสนอทางเลือกใหม่และคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อวางแผนตั้งรับ

                5.  ตั้งใจรับฟังสิ่งที่เด็กพูดอย่างจริงใจ

                การที่พ่อแม่ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็กพูดและมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่เด็กบอก จะทำให้รู้ว่าเด็กต้องการสื่อสารอะไร และเด็กมีความคิดอย่างไร ซึ่งจะทำให้เด็กไว้วางใจพ่อแม่ อยากปรึกษาเมื่อมีเรื่องยุ่งยากใจ และเป็นโอกาสที่จะได้สอนสิ่งที่เหมาะสมให้เด็ก การแสดงความตั้งใจฟังเป็นการสนับสนุนให้เด็กพัฒนาความสามารถในการสื่อสารความมั่นใจในตนเอง และรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ

                6.  ให้คำแนะนำ และเสนอทางเลือก

พ่อแม่ควรให้คำแนะนำสั่งสอนเด็กในชีวิตประจำวันเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องเลือกและตัดสินใจให้โอกาสเด็กได้ตัดสินใจเองก่อน ให้กำลังใจเด็กและใช้เป็นโอกาสดีที่จะได้สอนเสนอทางเลือกในสถานการณ์จริงอย่างใกล้ชิด โดยใช้คำพูดสั้น ๆ ได้ใจความ

                7.  สนใจและให้ความสำคัญต่อคู่สมรสของตนเอง

                พ่อแม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความสุขเมื่ออยู่ใกล้ชิดและเมื่ออยู่ห่างก็ไม่ระแวงสงสัย มีการพูดคุยปรึกษากันอย่างสม่ำเสมอให้กำลังใจและนับถือซึ่งกันและกัน เมื่อทั้งคู่มีความสุขจะส่งผลให้มีกำลังใจในการเลี้ยงดูและพัฒนาลูกความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของพ่อแม่ จะทำให้เด็กมีความรักความศรัทธาในตัวพ่อแม่และรู้สึกมีความมั่นคงทางใจ

                8.  พัฒนาความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน

                การพัฒนาความเคารพนับถือซึ่งกันและกันให้เด็กเริ่มต้นจากการที่พ่อแม่ให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันก่อน การจะสอนให้เด็กเคารพนับถือผู้อื่น ควรปฏิบัติดังนี้

                    -แสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อกันและกันกับเด็ก

                    -เคารพสิทธิส่วนบุคคลของทุกคนในครอบครัว

                    -เมื่อมีความสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว ควรซักถามโดยตรง

                    -แสดงการขอโทษเมื่อทำผิด และให้อภัยซึ่งกันและกัน

                    -มีความซื่อสัตย์และรักษาสัญญา

                    -ให้ความไว้วางใจเด็กยอมรับการตัดสินใจของเด็ก

                    -ไม่แสดงความชื่นชมหรือเข้าข้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวเป็นพิเศษ

                9.  คาดหวังกับเด็กอย่างสมจริง

                พ่อแม่ทุกคนมีความคาดหวังกับลูก ปรารถนาให้ลูกเป็นคนดี ประสบความสำเร็จในชีวิต ความคาดหวังเป็นพลังผลักดันให้ดูแลลูกอย่างตั้งใจ พ่อแม่ควรมองดูความสามารถของลูกอย่างเป็นกลางและยอมรับความเป็นจริงว่าลูกเป็นเช่นนี้ มีความคิดเป็นของตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจกำหนดชีวิตและรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองด้วย นอกจากความคาดหวังกับลูกแล้ว พ่อแม่ควรคาดหวังกับตัวเองในการเลี้ยงดูลูกและปฏิบัติตนไปสู่เป้าหมายด้วยว่าในแต่ละวันจะทำอะไรได้บ้างในการเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แหล่งที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน