โรงเรียนที่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ทั่วประเทศ

เรียบเรียงโดย แคทรีญา พรหมรินทร์

 

โรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และ ม.4 ทั่วประเทศมาแล้วจ้า

ประกาศ.....
เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยจ้า สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะสอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 น้อง ๆ หลายคนที่กำลังขะมักเขม้นอ่านหนังสือเตรียมสอบและกำลังหาที่เรียนต่อกันอยู่ตอนนี้ มาฟังทางนี้ก่อน พี่ได้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อทั้งชั้น ม.1 และ ม.4 มาให้แล้ว และขอบอกน้อง ๆ ไว้ก่อนนะว่านี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ส่วนกำหนดการรับสมัครของทุกโรงเรียนทั่วประเทศจะใช้ปฏิทินการรับสมัครตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีรายละเอียดการรับสมัครโรงเรียนไหนบ้างมาดูกันเลย

 

 

โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
สมัครทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
การสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 59 - 12 ก.พ. 60 (ทุกวันราชการ เวลา 07.30-17.00 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.bodin2.ac.th หรือรับใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สำนักงานสอนเสริมวันเสาร์ ห้อง ISO อาคาร 1 ชั้น 2 (สมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนนำใบสมัครมา)
วันเสาร์-อาทิตย์ที่เปิดรับสมัครเป็นพิเศษ 
เวลา 08.00 – 12.00 น. ส. 26 พ.ย. 59 / ส. 10 ธ.ค. 59 / ส. 17 ธ.ค. 59 / ส. 21 ม.ค. 60 / อา. 22 ม.ค. 60 / ส. 28 ม.ค. 60 / อา. 29 ม.ค. 60
โทรศัพท์ 0 2947 9160-1 ต่อ 103, 122 หรือ โทรศัพท์ 0 2510 8499 
ค่าลงทะเบียนสมัครสอบ 450 บาท

กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2560 ทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 ตามกำหนดตารางสอบ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ)

สถานที่
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ตามห้องสอบที่กำหนด

ประกาศผลสอบ
วันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 - เว็บไซต์โรงเรียน www.bodin2.ac.th  

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
รับสมัคร
-ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือกและคะแนน o-net) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-30 มี.ค. 2560 สอบวันที่ 8 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัว 12 เม.ย. 2560 มอบตัว 19 เม.ย. 2560
-ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร 20-24 ก.พ. 2560 สอบวันที่ 4 มี.ค. 2560 ประกาศผล 9 มี.ค. 2560 รายงานตัวภายในวันที่ 12 มี.ค. 2560 มอบตัว 19 มี.ค. 2560

-ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือกและคะแนน o-net) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-30 มี.ค. 2560สอบวันที่ 2 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัว 6 เม.ย. 2560 มอบตัว 20 เม.ย. 2560
-ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร 20-24 ก.พ. 2560 สอบวันที่ 10 มี.ค. 2560 ประกาศผล 10 มี.ค. 2560 รายงานตัวภายในวันที่ 12 มี.ค. 2560 มอบตัว 19 มี.ค. 2560

*ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tupp.ac.th/  

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
วิธีการรับสมัคร
1. ชั้น ม.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน จำนวน 72 คน
2. ชั้น ม.4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน

รับสมัคร
20 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560

สอบข้อเขียน (โดยใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมทางการเรียน) ชั้น ม.1 4 มี.ค. 2560 เวลา 9.00-14.00 น. ชั้น ม.4 5 มี.ค. 2560 เวลา 9.00-14.00 น.
ประกาศผลและรายงานตัว ณ ห้องวิทยพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ชั้น ม.1 9 มี.ค. 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ชั้น ม.4 10 มี.ค. 2560 เวลา 9.00-16.30 น.

มอบตัวและลงทะเบียน ณ ห้องวิทยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ชั้น ม.1 12 มี.ค. 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ชั้น ม.4 12 มี.ค. 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของการรับนักเรียนให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามกำหนด วัน เวลา ที่กำหนดตามประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tpn.ac.th/ 

 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รับสมัครชั้น ม. 1
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
-รับสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
-รับสมัครห้องเรียนโครงการ English program
รับสมัคร
-กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงในอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14-24 ก.พ. 2560
-สอบคัดเลือก 41 มี.ค. 2560
-ประกาศผล 9 มี.ค. 2560
-รายงานตัว 12 มี.ค. 2560
-มอบตัว 18 เม.ย. 2560

รับสมัครชั้นม. 1 ห้องเรียนปกติ
-คะแนนสอบ + คะแนน o-net
-เขตพื้นที่บริการ
-นักเรียนทั่วไป

รับสมัคร
-กรอกข้อมูลแจ้งความจำนงในอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21-30 มี.ค. 2560
-รับสมัคร 27-30 มี.ค. 2560
-สอบคัดเลือก 1 เม.ย. 2560
-ประกาศผล 5 เม.ย. 2560
-รายงานตัว 5 เม.ย. 2560
-มอบตัว 19 เม.ย. 2560

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samsenwit.ac.th/ 

 

โรงเรียนนวมินราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี (IP) และด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนชั้นม. 1
-เน้นศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยี ตาม หลักสูตร สสวท. จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 36 คน รับจำนวน 72 คน
-เน้นศักยภาพทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 36 คน รับจำนวน 72 คน
นักเรียนชั้นม. 4
-เน้นศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี จำนวน 1 ห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน 36 คน ดังนี้ ประเภทของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คัดเลือก กรณีพิเศษ จำนวน 20 คน และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน 16 คน
-เน้นศักยภาพทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 36 คน ดังนี้ ประเภทของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี คัดเลือก กรณีพิเศษจำนวน 20 คน และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน 16 คน
รับสมัคร
-รับสมัครวันที่ 20 - 24 ก.พ. 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-สอบข้อเขียนระดับชั้น ม.1 วันที่ 4 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
-สอบข้อเขียนระดับชั้น ม.4 วันที่ 5 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
-ม.1 ประกาศผลสอบวันที่ 9 มี.ค. 2560 และ ม.4 ประกาศผลสอบ วันที่ 10 มี.ค. 2560 (ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน)

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hwn.ac.th/ 

 

โรงเรียนโยธินบูรณะ
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ชั้น ม.1 โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ smp เปิดรับ 2 ห้องเรียนละ 72 คน
รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20-24 ก.พ. 2560 ค่าสมัครสอบ 200 บาท
ประกาศผล
วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-16.30น.
รายงานตัว
วันที่ 12 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-16.30น.
มอบตัว
วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 09.00-16.30น.

ชั้น ม.4 โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ smp เปิดรับ 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน
จ่ายใบสมัคร
วันที่ 6-7 ก.พ. 2560
ยื่นใบสมัคร
9-10 ก.พ. 2560
พิจารณาคัดเลือก
14 ก.พ. 2560
ประกาศผลรายงานตัว
21 ก.พ. 2560
มอบตัว 
19 มี.ค. 2560

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www2.yothinburana.ac.th/ 

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
ประเภทโครงการเป็นเลิศทางวิชาการ (วิทย์-คณิต) และ โครงการ English Program (EP) 
รับสมัครวันที่ 20 – 24 ก.พ. 2560 สอบวันที่ 4 มี.ค. 2560 ( สำหรับโครงการ English Program (EP) มีการสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 -16.30 น. ) ประกาศผล ในวันที่ 9 มี.ค. 2560 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2560 มอบตัวในวันที่ 7 เม.ย. 2560
ประเภทความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ 2 คน ดนตรีไทย 2 คน ( ซ้ออู้และระนาดเอก) 
รับสมัครวันที่ 27 – 28 มี.ค. 2560 สอบวันที่ 30 มี.ค. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 31 มี.ค. 2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560
ประเภทพื้นที่บริการและสอบคัดเลือกทั่วไป 
รับสมัครวันที่ 27-30 มี.ค. 2560 สอบวันที่ 1 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 5 เม.ย. 2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560

กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา2560
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
รับสมัครวันที่ 20 – 24 ก.พ. สอบวันที่ 5 มี.ค. 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 10 มี.ค. 2560 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2560 มอบตัววันที่ 7 เม.ย. 2560
ประเภทวิทย์ – ภาษา (จีน/ฝรั่งเศส )
รับสมัครวันที่ 27 – 30 มี.ค. 2560 สอบวันที่ 2 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เม.ย. 2560 มอบตัววันที่ 20 เม.ย. 2560
ประเภทนักเรียน ม.3 เดิมที่มีสิทธิ์เรียนต่อ
รายงานตัววันที่ 4 เม.ย. 2560 มอบตัววันที่ 20 เม.ย. 2560

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sk.ac.th/ 

 

โรงเรียนหอวัง
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2560
ประเภทห้องเรียนปกติ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จากนักเรียนที่เรียนจบ ชั้นม. 3 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2560

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.horwang.ac.th/ 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึง วันที่ 11 มี.ค. 2560 สอบ 15 มี.ค. 2560
ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) สมัครวันที่ 20 – 24 ก.พ. 2560 ห้องเรียนปกติ สมัครวันที่ 27-30 มี.ค. 2560

ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท.) สมัครวันที่ 27-24 ก.พ. 2560 ห้องเรียนปกติสมัครวันที่ 27-30 มี.ค. 2560

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bodin3.ac.th/ 

 

โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ 

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
-ใบสมัครกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว
-สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ชุด พร้อมของบิดา-มารดา อย่างละ 1 ชุด
-รูปถ่าย 3 x 4 ซม. จำนวน 2 ใบ
-ใบรับรอง ปพ.7 จากโรงเรียนเดิม
-สำเนาผลรับรองการเรียน 1 ชุด ปพ.1
ขั้นตอนการรับสมัคร
-ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
-ยื่นหลักฐานการสมัครสอบตามข้อที่ 2 ได้ที่ห้องทะเบียน
-รับบัตรประจำตัวสอบ
การสอบ
-สอบข้อเขียนวันที่ 4 มี.ค. 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา เวลา 08.30-11.30 น.
-สอบสัมภาษณ์นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปของวันที่สอบข้อเขียน
จำหน่ายใบสมัคร ชุดละ 200 บาท ณ ห้องทะเบียน

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmc.ac.th/ 

 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 จำนวนที่รับ 30 คน

กำหนดการรับใบสมัคร
-การรับใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคารกัลยารัตน์
-การรับสมัคร วันที่ 20 – 24 ก.พ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องแผนงาน อาคารสรรพประสงค์สุดา (อาคาร 4) โดยนักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเองและแต่งกายชุดนักเรียน
-การสอบคัดเลือก วันที่ 4 มี.ค. 2560 เวลา 08.00 น. ให้นักเรียนมาเข้าแถวเพื่อรับฟังคำชี้แจง 
กำหนดเวลาในการสอบคัดเลือก 
09.00 – 11.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 
11.10 – 12.10 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
-การทำข้อสอบ ให้ใช้ดินสอ 2B
-นักเรียนที่มาถึงสนามสอบช้าเกิน 30 นาที หลังจากเริ่มทำการสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
-วันประกาศผล วันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
-วันรายงานตัวและมอบตัววันที่ 12 มี.ค. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคารกัลยารัตน์ (แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม) ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lks.ac.th/welcome 

 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
-ห้องเรียนพิเศษ SMS, GM, EP รับสมัครวันที่ 20 – 24 ก.พ. 2560 สอบวันที่ 4 มี.ค. 2560 ประกาศผลวันที่ 9 มี.ค. 2560 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560
-ความสามารถพิเศษ (ดนตรี ศิลปะ กีฬา) รับสมัครวันที่ 27-28 มี.ค. 2560 สอบวันที่ 30 มี.ค. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 31 มี.ค. 2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560
-สอบคัดเลือกทั่วไป รับสมัครวันที่ 27 – 30 มี.ค. 2560 ยื่นคะแนน O-NET วันที่ 31 มี.ค. 2560 สอบวันที่ 1 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 5 เม.ย. 2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560
กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2560
-ห้องเรียนพิเศษ SMS,GM ,GC รับสมัครวันที่ 20 – 24 ก.พ. 2560 สอบวันที่ 5 มี.ค. 2560 ประกาศผลวันที่ 10 มี.ค. 2560 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2560 มอบตัววันที่ 19 เม.ย. 2560
-สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป 27 – 30 มี.ค. 2560 ยื่นคะแนนสอบ O-NET วันที่ 30 มี.ค. 2560 สอบวันที่ 2 เม.ย. 2560 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เม.ย. 2560 มอบตัววันที่ 20 เม.ย. 2560

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bwc.ac.th/ 

 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นักเรียนโครงการพิเศษเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียน EP และ IP รับระเบียบการ วันที่ 1 – 24 ก.พ. 2560 สมัครวันที่ 20 – 24 ก.พ. 2560 สอบวันที่ 4 มี.ค. 2560 สัมภาษณ์วันที่ 4 มี.ค. 2560 เฉพาะ EP / IP ประกาศผลวันที่ 9 มี.ค. 2560 รายงานตัวและมอบตัววันที่ 12 มี.ค. 2560

กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2560
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน EP ห้องเรียน พสวท.สมทบ รับระเบียบการวันที่ 1 – 24 ก.พ. 2560 สมัครวันที่ 20 – 24 ก.พ. 2560 สอบวันที่ 5 มี.ค. 2560 สัมภาษณ์วันที่ 6 มี.ค. 2560 (เฉพาะ EP) ประกาศผลวันที่ 10 มี.ค. 2560 รายงานตัวและมอบตัววันที่ 12 มี.ค. 2560

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.yupparaj.ac.th/ 

 

โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ระดับชั้น ม.1
สอบวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. 2559 เวลา 08.30-15.45 น. วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 1 สำหรับนักเรียนสมัครเรียนในโปรแกรมปกติ Thai & English as a Second Language Programme (ESL) ภาษาอังกฤษ 2 สำหรับนักเรียนที่สมัครโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Programme) หรือแผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยสังคมศึกษา สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มสะสมงาน และให้นำสมุดรายงานประจำตัวฉบับจริงมาด้วย

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.varee.ac.th  

 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
รับสมัคร
20-24 ก.พ. 2560
คัดเลือก
4 มี.ค. 2560
ประกาศผล
9 มี.ค. 2560
รายงานตัวและมอบตัว
11 มี.ค. 2560
รับสมัครห้องเรียนปกติ
รับสมัคร
27-30 มี.ค. 2560
สอบคัดเลือก
1 เม.ย. 2560
ประกาศผลรายงานตัว
5 เม.ย. 2560
ชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษ
รับสมัคร
20-24 ก.พ. 2560
คัดเลือก
5 มี.ค. 2560
ประกาศผล
10 มี.ค. 2560
รายงานตัวและมอบตัว
11 มี.ค. 2560
รับสมัครห้องเรียนปกติ
รับสมัคร
27-30 มี.ค. 2560
สอบคัดเลือก
2 เม.ย. 2560
ประกาศผลรายงานตัว
6 เม.ย. 2560
รับนักเรียนโควตา สวค.
รับสมัคร
14 มี.ค. 2560
ประกาศผล
17 มี.ค. 2560
รายงานตัวและมอบตัว
4 เม.ย. 2560

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samakkhi.ac.th/ 

 

โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร สสวท. และ สอวน. และห้องเรียน Cadet ชั้นม. 1 ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวนที่รับ
รับรวม 5 ห้องเรียน จำนวน 174 คน จำแนกเป็นห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษดังต่อไปนี้
-คณิตศาสตร์ (Gifted Mathematics Students Project) จำนวน 36 คน
-วิทยาศาสตร์ (School in School) จำนวน 36 คน
-ภาษาอังกฤษ (English Program) จำนวน 30 คน
-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร สสวท. และ สอวน. จำนวน 36 คน
-คาเดท (Cadet) จำนวน 36 คน
ระเบียบการและการรับใบสมัคร
-ขอรับระเบียบการและใบสมัครระหว่างวันที่ 10 - 24 ก.พ. 2560 ณ ห้องธุรการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 1 
-รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (กรณียังไม่มีใบสมัครและระเบียบการ สามารถขอรับได้ที่หอประชุม 90 ปี)

การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร สสวท. และ สอวน. และห้องเรียน Cadet ชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวนที่รับ
รับ 2 ห้องเรียน จำนวน 72 คน
ระเบียบการและการรับใบสมัคร
ขอรับระเบียบการและใบสมัครระหว่างวันที่ 10 - 24 ก.พ. 2560 ณ ห้องธุรการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาคาร 1 หรือ Download ระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.rajsima.ac.th 

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/a/rajsima.ac.th/www-rajsima-ac-th/ 

 

โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันตก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น

จำหน่ายคู่มือ

รับสมัคร

จับฉลาก

สอบ

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

ห้องเรียนพิเศษ
.1
.4

18 – 24 .. 60

18 – 24 .. 60

20 – 24 .. 60

20 – 24 .. 60

-

-

มี.. 60

มี.. 60

มี.. 60

10 มี.. 60

มี.. 60

10 มี.. 60

19 เม.. 60

19 เม.. 60

ห้องเรียนทั่วไป

.1

ความสามารถพิเศษ

สอบคัดเลือก

 25 – 28 มี.. 60

25 – 30 มี.. 60

 

 27 – 28 มี.. 60

27 – 30 มี.. 60

 

 -

-

 

 30 มี.. 60

เม.. 60

 

 31 มี.. 60

เม.. 60

 

 31 มี.. 60

เม.. 60

 

 19 เม.. 60

19 เม.. 60

.4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย

นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม

 

 

 

 16 – 20 .. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบคัดเลือกนักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น

และโรงเรียนเดิม

25 – 30 มี.. 60

27 – 30 มี..60

 -

-

-

2เม.. 60

17.. 60

เม.. 60

4เม.. 60

เม.. 60

20เม.. 60

20 เม.. 60

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ben.ac.th/obeclms/ 

 

โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนทุกสังกัดใน 14 จังหวัดภาคใต้
2. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและนักเรียนหญิงเจาะหูได้ไม่เกินข้างละ 1 รู นักเรียนชายต้อง ไม่เจาะหู, ลิ้น และยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ทุกประการ
4. กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้ตั้งแต่วัน ที่ 10 ม.ค. 2560
5. ให้นักเรียนรับใบสมัคร สมัครด้วยตนเองและสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ม.ค. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตําบลนาพรุ อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ม.ค. 2560 และสอบข้อเขียน วันที่ 11 ก.พ. 2560 ประกาศผลสอบข้อเขียนวันที่ 21 ก.พ. 2560
6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้
     6.1 ปพ.1 ของ 5 ภาคเรียน ติดรูปถ่าย ซึ่งลงนามโดยนายทะเบียนหรือหัวหน้าสถานศึกษา พร้อมถ่ายสําเนา 1 ฉบับ และรับรองสําเนาถูกต้อง
     6.2 รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จํานวน 3 รูป

การสมัครและการสอบ
1.สมัครตามวันที่ระบุหลังกรอกใบสมัคร
กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วัน ที่ 10 ม.ค. 2560
สมัครด้วยตนเองตามวันที่ระบุบนหน้าจอหลังกรอกใบสมัคร
รับสมัคร วันที่ 21 – 22 ม.ค. 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
2.กําหนดการสอบ
สมัครและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 – 22 ม.ค. 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ม.ค. 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใตและที่
สอบข้อเขียน วันที่ 11 ก.พ. 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่21 ก.พ. 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.triamudomsouth.ac.th 

 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560
Open house 14 ก.พ. 2560
รายละเอียด
-ชั้นม. 1 โครงการ SMA,SMT,EP รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 ก.พ. 2560 / สอบวันที่ 4 มี.ค. 2560 / ประกาศผล 9 มี.ค. 2560 / รายงานตัว 12 มี.ค. 2560 /มอบตัว 19 เม.ย. 2560
-ชั้นม. 4 โครงการวัตถุประสงค์พิเศษ วิทย์ สพฐ. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 ก.พ. 2560 / สอบวันที่ 5 มี.ค. 2560 / ประกาศผล 10 มี.ค. 2560 / รายงานตัว 12 มี.ค. 2560 / มอบตัว 19 เม.ย. 2560
โครงการ SMA,SMT,EP รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 ก.พ. 2560 / สอบวันที่ 5 มี.ค. 2560/ประกาศผล 10 มี.ค. 2560 / รายงานตัว 12 มี.ค. 2560 / มอบตัว 19 เม.ย. 2560
รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hatyaiwit.ac.th/intro/  

 

เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยน้อง ๆ รายชื่อโรงเรียนและรายละเอียดที่พี่หามาเสิร์ฟให้กับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวกับการสอบเข้าเรียนต่อกัน หวังว่าน้อง ๆ หลายคนที่ได้อ่านไปแล้ว จะรีบไปดาวน์โหลดใบสมัครสอบแล้วรีบนำไปยื่นตามกำหนดการกันนะ และขอแนะนำว่าอย่าเครียดมากจนเกินไป เพราะความเครียดจะทำให้น้อง ๆ กังวลและนำมาสู่สุขภาพจิตและร่างกายที่ย่ำแย่ ทำจิตใจให้สบาย ๆ สดชื่น แจ่มใส อ่านหนังสือสอบให้เป็นเวลา รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และอย่าหักโหม พักบ้างถ้าหากรู้สึกเครียดแล้ว และเมื่อถึงวันสอบก็ขอให้ทำข้อสอบอย่างเต็มที่ และพี่เชื่อว่าน้อง ๆ จะสามารถทำข้อสอบได้กันหมดทุกคนแน่นอนจ้า โชคดีกันทุกคนนะจ๊ะ สู้ๆ ^^


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน