[รีวิว] ดาราศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เรียนอะไรบ้าง จบแล้วทำงานอะไร มาหาคำตอบได้ที่นี่          เรื่องราวนอกโลก ทั้งดวงดาว สุริยุปราคา ทางช้างเผือก ฝนดาวตก หรือเรียกรวม ๆ ว่า "ดาราศาสตร์" เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ แต่จะมีสักกี่คนที่สนใจมันอย่างจริงจัง จะมีสักกี่คนที่ตั้งคำถามถึงที่มาที่ไปของปรากฏการณ์ต่าง ๆ จะมีสักกี่คนที่เข้าใจว่าดาราศาสตร์ไม่ใช่แค่การดูดาว และเมื่อพูดถึงการเรียนด้านดาราศาสตร์ หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า เรียนไปทำไม... เนม พลวัตร ย้อยฝอย นักศึกษาปี 2 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ วิชาเอกดาราศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จะมาแชร์ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และประสบการณ์การเรียน บอกเลยว่าไม่ง่าย

เรียนเพราะชอบ
ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ เปิดหนังสือเกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์ เจอรูปภาพเกี่ยวกับเนบิวล่า กาแล็กซี่ เห็นว่ามันสวยดี ก็เริ่มสนใจตั้งแต่ตอนนั้น เมื่อมองไปบนท้องฟ้าก็มีความสุขที่ได้เฝ้ามองมัน มีความรู้สึกว่าอยากทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ อยากทำงานเกี่ยวกับการวิจัยด้านดาราศาสตร์ อยากรู้เกี่ยวกับธรรมชาติให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิม

ดาราศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร
ถ้าพูดในภาพรวมก็คือวิชาที่เราศึกษาทุกอย่างตั้งแต่การเป็นตัวของเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร  ทำไมต้องเกิดสิ่งมีชีวิต  ทำไมต้องเกิดโลก  ดูว่าในอวกาศข้างนอกคืออะไร แล้วทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากไหน  เอกภพคืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร  นอกจากสิ่งที่เราเห็นแล้วยังมีเอกภพที่อื่นอีกไหม  หรือที่เราเรียกว่า พหุภพ  มีสิ่งอะไรที่เรามองไม่เห็น หรือย้อนกลับไป 15,000 ล้านปีที่แล้ว  ก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้น  นี่คือดาราศาสตร์ทั้งหมด  เราศึกษาให้กว้างที่สุด  เก่าที่สุด  เพราะไม่มีศาสตร์อื่นที่มาก่อนการเริ่มต้นของเอกภพในดาราศาสตร์ เรียนยากและภูมิใจที่ได้เรียน
พอมาเรียนจริง ๆ แล้วรู้สึกยากพอสมควร พื้นฐานของฟิกส์และคณิตศาสตร์ต้องดี เพราะว่าเราใช้ฟิสิกส์เป็นพื้นฐาน และใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการคำนวณต่าง ๆ ต้องมีความอึด เพราะตัวเนื้อหามีทั้งส่วนสังเกตการณ์  ส่วนวิเคราะห์ข้อมูล ของทฤษฎีหลาย ๆ ด้าน และวิชาที่สำคัญอีกวิชาคือภาษาอังกฤษ หนังสือดาราศาสตร์ในประเทศไทยที่เป็นภาษาไทยมีน้อยมาก เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนจะเน้นในเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก และผมมีความสุขที่ได้เรียน ได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักและชอบ ตอนเด็ก ๆ แค่เห็นว่ามันสวยดีก็เลยชอบ เมื่อได้เห็นของจริงด้วยตาตนเอง ก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจมากขึ้นไปอีก ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในทางสายงานด้านนี้แล้ว สิ่งที่ต้องเจอในแต่ละปี
ปีหนึ่ง จะเรียนวิชาทั่วไปของคณะที่เขากำหนดมาให้ ก็คืออย่างเช่นวิชา ฟิสิกส์ แคลคูลัส เคมี ชีววิทยา พอปีสอง ได้เรียนเกี่ยวกับตัวของภาควิชามากขึ้น อย่างเช่นวิชา Classical Mechanics หรือว่า Modern Physics หรือว่า Wave แล้วก็เรียนคณิตศาสตร์ Mathematics method ขึ้นปีสาม จะได้เรียนดาราศาสตร์ ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้าฟิสิกส์ดาราศาสตร์เบื้องต้น การสังเกตการณ์ด้านดาราศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านดาราศาสตร์ Quantum Mathematics หรือว่า Computational Physics ส่วนปีสี่ จะได้เรียน ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และเอาความรู้ทั้งหมดมาลงมือทำวิจัยจริง ๆรักและเข้าใจในดาราศาสตร์
สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาราศาสตร์ จะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาวัสดุศาสตร์ และ สาขาฟิสิกส์ ถ้าสนใจเรื่องดาราศาสตร์ ก็เรียนสาขาฟิสิกส์ แล้วเลือกดาราศาสตร์เป็นวิชาเอก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเปิดปริญญาโทและเอกด้านดาราศาสตร์โดยตรง สำหรับคนที่อยากเรียนด้านดาราศาสตร์ อันดับแรกเลยคือต้องรักและเข้าใจในดาราศาสตร์ เพราะดาราศาสตร์ไม่ใช่แค่การมองดูดาว แต่มันมีทฤษฏีอะไรที่ลึกกว่านั้น เราต้องเข้าใจว่าดาราศาสตร์ไม่ใช่แค่มองเห็น เราจะต้องรู้จักการสังเกตการณ์ และต้องวิเคราะห์จนเข้าใจมัน ถ้าไม่มีนักดาราศาสตร์
มนุษย์ก็คงอยู่ไปได้เรื่อย ๆ โดยไม่สนใจว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรืออนาคตเปลี่ยนแปลงไปยังไง ไม่ตั้งคำถามสงสัยในชีวิตของเราว่า ฉันเป็นใคร ฉันมาจากไหน  ซึ่งคำถามพื้นฐานเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์ในอดีตผลักดันตัวเองให้เกิดนวัตกรรม  เกิดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  เพื่อการอยู่รอดเพราะฉะนั้นดาราศาสตร์ก็คือทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเรา อย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมา  เช้าก็เป็นดาราศาสตร์แล้ว  ทำไมดวงอาทิตย์ต้องขึ้น ต้องตก ทำไมแต่ละวันขึ้นและตกช้าเร็วต่างกัน  หรือมีการเปลี่ยนทิศ สิ่งเหล่านี้คือดาราศาสตร์ครับ

ตลาดงาน
ส่วนมากจะทำงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ นักวิจัยของสถาบันด้านดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือทำงานในสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือบางคนก็ใช้ทักษะด้านดาราศาสตร์ที่ตัวเองมีไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้ แล้วการวิจัยด้านดาราศาสตร์ในแถบประเทศอาเซียนยังมีน้อย ถ้าสมมุติว่าเราทำงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์เยอะขึ้น เราก็จะเป็นแนวหน้าของประเทศอาเซียนได้ แล้วความรู้ทางด้านดาราศาสตร์คนในประเทศไทยส่วนใหญ่รู้บางเรื่อง ก็ผิด ๆ ถูก ๆ อย่างเช่นว่า โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ก็ทำให้ความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนบ้าง ถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจถูก มุมมองที่มีต่อธรรมชาติก็จะดีขึ้น ซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ ที่ทุกคนควรจะรู้ครับนักเรียนโควตาโอลิมปิกวิชาการ
ผมเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอน ม.5 อ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์ ที่เป็นเนื้อหาของมัธยมต้นและมัธยมปลายเยอะพอสมควร เพื่อที่จะสอบเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการให้ได้  ผมสอบผ่านค่าย 2 แล้วก็ไปต่อของระดับชาติ และยื่นโควตา สอวน. เข้ามาเรียนในภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สำหรับเทคนิคการอ่านหนังสือ คืออ่านและสรุปด้วย จะช่วยทำให้เราจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ได้มากขึ้น เมื่ออ่านจบ ก็มาสรุปข้อความที่เราอ่านไปทั้งหมดอีกที โดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือ จะช่วยให้เรารู้ว่าตรงนี้เราเข้าใจนะ ตรงนี้เราไม่เข้าใจนะ เราจะได้กลับไปแก้ไขตรงจุดนั้นได้

ข้อมูลการสอบเข้า
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์ www.cmu.ac.th 
รับตรง 
โควตาภาคเหนือ, โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รับ ผ่าน มข.), โควตานักเรียนโอลิมปิกวิชาการ, โครงการเรียนดี, โครงการกีฬา, และโครงการพิเศษต่าง ๆ
เกณฑ์การคัดเลือก: สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
Admissions
GPAX 20% + O-NET 30% + GAT 10% + PAT 1 10% + PAT 2 30% 

แหล่งที่มา :

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน