Alumni : ไมเคิล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SWUIC

เรื่อง: วรรณวิสา สุภีโส ภาพ: กัลยาณี แนวเล็ก


 ไมเคิล 

 การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  SWUIC 


ไมเคิล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SWUIC


เพราะชอบเที่ยวเลยเลือกเรียนการท่องเที่ยวแบบนี้ได้ไหมนะ น้อง ๆ ชาว #AdGang59 ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ ศิษย์เก่าสุดติสต์ ที่มีผลงานดีเจคลื่น Cat Radio รายการท่องเที่ยว HANG OVER THAILAND และนอกจากนี้จะมีโฟโต้บุ๊ก Gunn & Michale : Tokyo Unscripted ไมเคิล-ศิรชัช เจียรถาวร เอกการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นเป็นยังไงแบบชัด ๆ กันไปเลย
 

เรียนเพราะชอบเที่ยว
รู้สึกว่าการไปเรียนคณะท่องเที่ยวจะได้เที่ยวมาก ซึ่งทั้งถูกและผิดในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ถูกเลยคือ ผมได้เที่ยวได้ออกทริปมากกว่าคณะอื่น ๆ สิ่งที่ผิดคือ มันมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่าการได้ออกไปเที่ยวอย่างเดียว บางครั้งเราต้องศึกษาเบื้องลึก เบื้อหลังของธุรกิจการท่องเที่ยวกว่าจะเป็นโรงแรมหนึ่ง มีการบริหารจัดการกี่ขั้นตอน วิธีการวิเคราะห์ว่าโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยว มีจุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อด้อยอะไร มีมากกว่าการที่แค่เป็นการท่องเที่ยวอย่างเดียวครับ เลยสอบตรงเข้ามาเรียนที่นี่
 

ท่องเที่ยวแต่เชิงอนุรักษ์
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ผมชอบเข้าป่า เวลาเข้าป่าแล้วมีความสุข เวลาไปสูดอากาศธรรมชาติ อยู่ในป่าที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าเราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต เราคุยอยู่กับเพื่อนรอบข้างก็ได้ ทุกวันนี้ป่าก็เหลือน้อย คือถ้าเป็นจุดเล็ก ๆ ให้คนตระหนักถึงว่าสำคัญของป่าก็โอเคแล้ว กว่าป่าจะกลับคืนมาไม่ง่ายเลย
 

ไมเคิล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SWUIC


สองสาขาในหลักสูตร

โดยหลัก ๆ แล้วสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารการจัดการมากกว่าที่เป็นผู้กระทำเอง จะสอนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน แล้วก็ไกด์ครับ หลัก ๆ สามอย่าง อีกเอกหนึ่งคือ การจัดการภาคบริการและนันทนาการ จะเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการบริการอย่างมีคุณภาพในธุรกิจโรงแรม วาง กลยุทธ์แผนธุรกิจ ทั้งด้านการจัดการทางการตลาด การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารงานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เรียนรู้การพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ วิชาที่ผมเรียนอีกสาขาก็จะไม่ได้เรียนเช่น วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่า เรื่องธรรมชาติพวกอุทยานแห่งชาติ เอกท่องเที่ยวอนุรักษ์จะได้เรียนรู้ตรงนี้มากกว่า

หลักสูตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปีหนึ่ง เรียนปรับพื้นฐาน วิชาที่ได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษล้วน มีพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ เป็นวิชาบังคับที่ต้องเก็บ ปีหนึ่งปีสองทั้งสองเอกจะเรียนรวมกัน เรื่องการบริหารการจัดการทางธุรกิจภาคโรงแรม แล้วพอเข้าปีสามจะแยกเป็นวิชาตามที่เลือกในเอก จะให้เลือกเอกตอนก่อนเข้าแต่สามารถเลือกและเปลี่ยนอีกทีได้ ตอนประมาณช่วงปีสองปลาย ๆ ก่อนที่จะขึ้นปีสาม

ปีสอง เรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หลัก ๆ คือ ทำยังไงให้การท่องเที่ยวมีผลเสียต่อธรรมชาติน้อยที่สุด ซึ่งก่อนที่จะรู้ว่าเราต้องทำอะไร ต้องรู้จักก่อนว่าการโรงแรมเป็นอย่างไร มีใครบริหารบ้าง ใครบ้างมีหน้าที่อะไรในโรงแรม ใครบ้างที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันความเสียหายทรัพยากรธรรมชาติได้ ต้องเข้าใจภาพรวม รายละเอียดย่อยข้างใน

ปีสาม ลึกลงไป หนักกว่าปีสี่ อาจารย์จะให้ตัวอย่างเป็นสถานที่มา ถ้าสถานที่นี้ เกิดปัญหานี้ขึ้น เราจะต้องรับมืออย่างไรบ้างจะแก้ปัญหาแบบไหน วิชาหินสุดสำหรับผม Academic Lighting คือเกี่ยวกับการเขียนบทความใดบทความหนึ่งที่เราได้รับเลือกมา ยากที่สุดเลยคือการที่ต้องมานั่ง Reference ท้ายบท มันยากและเป็นเรื่องที่เข้าใจอยาก

ปีสี่ เรียนเรื่องอนุรักษ์พวกผลกระทบการท่องเที่ยวไปทำต่อธรรมชาติ เราจะเที่ยวยังไงให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายน้อยที่สุดหรือว่าเราจะมีวิธีอย่างไรเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่าการที่ให้ผู้ประกอบการได้รายได้หรือผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว

 

ไมเคิล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SWUIC

ฝึกงานบริกร
ฝึกงานจะมีสองสายหลักที่เพื่อน ๆ ในคณะไปฝึกกัน ที่แรกคือการบิน ไปฝึกที่สนามบิน สุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินต่าง ๆ แต่ผมสนใจด้านการโรงแรมมากกว่าเลยเลือกไปฝึกที่โรงแรม เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ผมไปกี่ครั้งก็มีความสุขและคิดว่าถ้าไปฝึกที่นี่จะมีความสุข เลือกไปกับเพื่อนอีกสองคนฝึกงานที่เชียงใหม่ในส่วน breakfast ของโรงแรม เกือบสามเดือน โดยที่เลือกเองเพราะรู้สึกว่า ได้ฝึกงานที่เชียงใหม่ไปเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตคือปกติถ้าเราอยู่กรุงเทพฯ ก็เหมือนเดิม เราตื่นที่บ้าน เราไปฝึกงานที่โรงแรมแล้วก็กลับมาที่บ้าน แต่ว่าพอไปเชียงใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลย บริกร ทำให้มีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี ได้เจอกับคนหลายเชื้อชาติมากวัฒนธรรม คือผมได้เรียนรู้ความแตกต่างของคนทำให้เข้าใจและยอมรับว่า ทำไมคนนี้ ๆ เขาเป็นอย่างนี้ เราไม่ชอบเขาเพราะอะไร ซึ่งจะทำให้จัดการกับอารมณ์หรือวิธีการรับมือได้
 

อโศก ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต
เป็นโปรเจ็กต์ที่เพื่อน ๆ ทั้งคณะทำร่วมกัน เป็นตลาดออแกนิคที่ให้โอกาสผู้คนแถวนั้นได้มีโอกาสมาช้อปปิ้งของที่เป็นออแกนิคจากฟาร์ม แล้วก็มีจัดมินิคอนเสิร์ตเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็เจอกับปัญหาสภาพอากาศ ก็โอเคประสบความสำเร็จไม่ได้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผมรู้สึกว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไร เราก็จะเรียนรู้จากปัญหาว่าถ้ามีปัญหาทางนี้หรือประมาณนี้เกิดขึ้น ต้องแก้ไขหรือต้องรับมืออย่างไรบ้าง
 

การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
การท่องเที่ยวสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าชุมชนอยู่แล้ว ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ไหนก็จะเกิดความเสียหายอย่างเช่น ขยะ การที่คนในชุมชนเปลี่ยนแปลง เห็นว่ามีช่องทางการทำเงินจากการท่องเที่ยว แต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาไม่เสียตัวตนไปแล้วก็สามารถหาประโยชน์ได้จากการท่องเที่ยวด้วย เราจะต้องทำอย่างไรบ้างให้ความยั่งยืนเข้ามาช่วยชะลอหรือว่าลดความเสียหายได้ครับ นักท่องเที่ยวทุกคนจะศึกษาข้อมูลที่ดีก่อน ถ้าเราศึกษาจะไม่ทำผลเสียต่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น แล้วจะเป็นความประทับใจกับคนในชุมชนและธรรมชาติที่ยั่งยืน
 

ไมเคิล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SWUIC


กิจกรรมออกค่าย

ที่ประทับใจเป็นพิเศษ ชอบแก่งกระจาน ห้วยขาแข้ง เขาใหญ่ เพราะรู้สึกว่าเวลาเราไปแต่ละสถานที่มันมีความเป็นตัวของตัวเองแบบว่า ทัศนียภาพ ภูมิประเทศ สภาพสัตว์ป่า จะมีไม่เหมือนกัน ป่าดูคล้ายกันแต่ที่จริงไม่เหมือนกัน แล้วก็ทุกที่มันมีคุณค่า มีความสำคัญของมันเอง ออกค่ายไปศึกษาพันธุ์สัตว์ป่า ทำพวกฝายชะลอน้ำ กิจกรรมที่ไปช่วยเหลือชุมชน อย่างการปลูกป่าชายเลนก็ไม่ได้ปลูกกันได้ง่าย ๆ ไม่ใช่แค่ว่าเอาต้นอ่อนไปจิ้มลงโคลนแล้วมันจะโตขึ้น คือเราต้องศึกษาก่อนว่า ถ้าเราปลูกตรงนี้มันจะมีผลเสียผลดีอย่างไรบ้าง การสร้างฝายชะลอน้ำจะเป็นผลดีผลเสียอย่างไร คือไม่ได้มีผลดีอย่างเดียว ผลเสียก็มีเยอะด้วย


จากสิ่งที่เรียนมาใช้กับชีวิตจริง

พอมาเรียนสาขานี้ได้ทำในหลายสิ่งที่คิดว่าในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ อย่างเช่น การไปติดต่อโรงแรมเพื่อขอสัมภาษณ์ การไปนั่งตอกแบ็กดร๊อป ซึ่งเป็นสกิลที่เราควรจะมีไว้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าเราอาจจะคิดว่าไม่ได้ใช้หรอกเรื่องพวกนี้ แต่วันนี้ผมก็ต้องติดต่อโรงแรมเพื่อจะขอไปถ่ายทำรายการ เป็นเรื่องที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้หรอก แต่มันได้ใช้ครับ
 

ตลาดงาน
หลัก ๆ จะอยู่ที่การโรงแรม เป็นได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เป็นเซลล์เป็นเชฟ เป็น hr เป็นได้หมด ถ้าการบินสามารถทำงานที่สนามบินได้ ส่วนถ้าเป็นพวกทัวร์ ก็เป็นไกด์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

Alumni : ไมเคิล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ SWUIC

แหล่งที่มา :

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน