รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) และรายละเอียดการรับสมัคร

น้อง ๆ หลายคนที่ติดตามข่าวคราวการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ หลายคนอาจจะทราบไปแล้วว่ามีสถาบันไหนที่เข้าร่วมรับสมัครในปีนี้ หรือหากน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่ทราบเรามีข้อมูลมาให้น้อง ๆ ได้ศึกษารายละเอียดกัน โดยในปีการศึกษา 2559 นี้มีสถาบันที่เข้าร่วมในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมถึง 26 สถาบันเลยทีเดียว ไปดูรายละเอียดกันเลยว่ามีสถาบันไหนบ้างและมีรายละเอียดขั้นตอนการสมัครอย่างไร

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.chula.ac.th)
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.ku.ac.th)
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.cmu.ac.th)
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ (www.tsu.ac.th)
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (www.kmutt.ac.th)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.sut.ac.th)
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.tu.ac.th)
8. มหาวิทยาลัยนครพนม (www.npu.ac.th)
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (www.pnu.ac.th)
10. มหาวิทยาลัยมหิดล (www.mahidol.ac.th)
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (www.mfu.ac.th)
12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (www.swu.ac.th)
13. มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.su.ac.th)
14. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (www9.si.mahidol.ac.th)
15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (www.pcm.ac.th)
16. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ (www.cpru.ac.th)
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (www.pbru.ac.th)
18. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (www.vru.ac.th)
19. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (www.spu.ac.th)
20. มหาวิทยาลัยสยาม (www.siam.edu)
21. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (www.kbu.ac.th)
22. มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (www.northcm.ac.th)
23. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (www.northbkk.ac.th)
24. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (www.ptu.ac.th)
25. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก (www.southeast.ac.th)
26. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (www.svit.ac.th)

รายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ
12 ม.ค. 2559
ประกาศผลคะแนนสอบ GAT และ PAT รอบที่ 1/2559 พร้อมทั้งแจ้งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ใช้ผลสอบ GAT และ PAT ในการคัดเลือกระบบรับตรง

26-27 ธ.ค. 2558
สอบวิชาสามัญ 9 วิชา

8 ก.พ. 2559
ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา พร้อมทั้งแจ้งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน

ตามกำหนดเวลาของแต่ละมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ประมวลผลคะแนน (จาก GAT และ/หรือ PAT และ/หรือ ข้อสอบรับตรงร่วม) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และ/หรือตรวจร่างกาย

ภายในวันที่ 22 เม.ย. 2559
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ได้แจ้งความประสงค์ที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงที่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ให้ สอท. เพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์

ภายในวันที่ 26 เม.ย. 2559
สอท.จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และออกประกาศเพื่อให้ผู้มีรายชื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก ภายในเวลาที่กำหนด โดยให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่ง หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรง ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ของปีการศึกษา 2558

26-29 เม.ย. 2559
นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือกผ่านทาง www.cuas.or.th

ภายในวันที่ 6 พ.ค. 2559
สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน และประกาศรายชื่อผู้ยันยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ของปีการศึกษา 2558 และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมิชชันกลาง

ตามกำหนดเวลาของแต่ละมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันสิทธิ์ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนักศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและดำเนินการอื่น ๆ ตามประกาศและ/ข้อบังคับของแต่ละแห่ง

ข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/ 
หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยในการสมัครผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ สามารถอ่านข้อมูลถาม-ตอบ คลิกที่นี่ 

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน