10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58

 10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 


ผ่านไปแล้วสำหรับการแอดมิชชั่น 58 น้องๆ อยากรู้ไหมว่าแต่ละคณะที่มีผู้สมัครมากที่สุดนั้น ทำไมถึงมีคนสมัครเยอะ เข้าไปแล้วเขาเรียนอะไรกันบ้าง ต้องเจอกับอะไรบ้าง เป็นที่ต้องการของตลาดมากน้อยแค่ไหน

บทความนี้จะพาไปรู้จักกับคณะต่างๆ ที่เรียนเหมือนกัน แต่ต่างสถาบัน โดยมีจุดประสงค์อยากให้น้องๆ ได้รู้เกี่ยวกับแต่ละคณะก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบแอดมิชชั่น 591.คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ถือได้ว่าเป็นคณะยอดฮิตเพราะติดโผตั้ง 6 อันดับ 6 สถาบัน แต่ที่เราจะแนะนำให้รู้จักอีกหนึ่งสถาบันก็คือ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดย พี่จั๊กจี้-ญานิศา จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เล่าถึงสิ่งสำคัญของการเป็นพยาบาลคือ “ต้องซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน เพราะว่าวิชาชีพนี้เราต้องทำงานร่วมกับคนหลายๆ สาขาวิชา แต่ว่าเราคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด และผู้ป่วยแต่ละคนก็มีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นความซื่อสัตย์จึงมีความสำคัญมากเพราะผู้ป่วยต้องไว้ใจเราได้”

พยาบาลสภากาชาดไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Alumni : จั๊กจี้-ญานิศา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/20753

คณะพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/15224

แนะแนวอาชีพ “พยาบาล”

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14246


2. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

 

บัญชีก็ฮิตไม่แพ้ใคร และมีหลายสถาบันที่เปิดสอนโดยหลักสูตรแต่ละที่ต่างกันไม่มาก มาดูกันว่ารุ่นพี่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีอะไรมาแนะนำน้องๆ ที่สนใจบ้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

แนะแนวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13666


3. คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติฯ

 

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถือได้ว่าเป็นคณะที่มีหลากหลายสาขาวิชามาก แต่หลักๆ คืออยู่บนพื้นฐานเหตุและผล โดยได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์มามีทั้ง รุ่นพี่อย่าง พี่น้ำตาล ธิภาดา จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ ที่บอกไว้ว่า “คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานด้านความคิดอย่างมีเหตุผล”

หรืออย่าง คณิตศาสตร์ประกันภัย ที่กลายเป็นเรื่องทอล์กออฟเดอะทาวน์เมื่อปีที่ผ่าน ศิษย์เก่าอย่างพี่พลอย-ปรียาภัทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เล่าถึงเสน่ห์ของอาชีพนี้ว่า “มีอำนาจ คือเราสั่งได้เราเป็นคนตัดสินใจได้ เราเป็นคนเอาตัวเลขมาให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจ มันรู้สึกว่าเอออาชีพเราสำคัญนะ แล้วหลายๆ คนต้องพึ่งพา ต้องพึ่งเรา ซึ่งบางทีก็กดดันเหมือนกัน” เอ้ย น่าสนนะเนี่ย


หากน้องๆ สนใจสาขาวิชาเคมี แต่ก็กลัวจะได้อยู่แต่โรงงาน พี่ปลา-ปาริฉัตร ศิษย์เก่าสาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบอกว่า  “สาขานี้จบแล้วมีโอกาสในการทำงานค่อนข้างกว้าง ไม่จำเป็นต้องทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ค่ะ”

นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่จากสาขาวิชาอื่นๆ อย่างเช่น เคมี วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา และไอดอลนักวิทยาศาสตร์หญิงคนเก่งของไทย “ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ” มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเตรียมตัวให้พร้อมอีกด้วย
 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Alumni : น้ำตาล ธิภาดา ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ  http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/1561

Alumni : พลอย-ปรียาภัทร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/19773

Alumni : ปลา-ปาริฉัตร โบขุนทด แนะนำ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม ลาดกระบังฯ

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/12093

Alumni : อะตอม-อุกิจธน ฉัตรสว่างวงศ์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/11909

บทสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/12930

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ : ยอดนักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14856

 

4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ
 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิศวกรรมก็ฮอตไม่แพ้คณะอื่นแถมยังแตกแขนงได้หลากหลายสาขาอีกด้วย “วิศวะอุตสาหการคือนก นกที่อยู่บนที่สูง เรามองลงมาเราเห็นทุกอย่าง เพราะว่าเราเรียนทุกอย่าง ก็เลยเข้าใจว่าแต่ละภาคทำอะไรได้บ้าง แล้วเราก็เรียนเพื่อจะไปผู้บริหาร” คือคำนิยามวิศวกรรมอุตสาหการ จากศิษย์เก่า พี่แนน สศิรา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล


แนะนำอีกสาขาวิชาหนึ่งสำหรับคนที่อยากเรียนหมอ+วิศวะ ต้องนี่เลยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล “สำคัญที่สุดต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะคณะนี้ต้องคิดอะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา” คือสิ่งสำคัญที่พี่เซ้ง ณัฐวัตรบอกว่าคนเรียนคณะนี้ต้องมี

ทิ้งท้ายด้วยรุ่นพี่วิศวกรรมเคมี พี่ตอง จีรดา “สำหรับน้องๆ ที่สนใจวิศวกรรม โดยเฉพาะวิศวกรรมเคมี จริงๆ การเรียนวิศวะไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอให้มีใจรักในเรื่องคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์”

นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าวิศวกรรมนาโน อย่างพี่สน ยุกต์ อาจารย์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และแนะแนวอาชีพ “วิศวกรโยธา” อีกด้วย
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Alumni : แนน สศิรา Industrial Engineering CU

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/22456

Alumni : เซ้ง ณัฐวัตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/21440

Alumni : ตอง-จีรดา นิยมแก้ว วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/16564

Alumni : สน-ยุกต์ ส่งไพศาล ศิษย์เก่าวิศวกรรมนาโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/12685

อาจารย์จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/8139

แนะแนวอาชีพ “วิศวกรโยธา”

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14339


5. คณะบริหารธุรกิจ

ภายใต้คณะบริหารธุรกิจยังมีอีกหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจนอกเหนือจากสาขาบัญชีแล้วยังมีอีกหลายสาขาที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นก็คือ สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รุ่นพี่อย่างหนุ่มมาร์ช จุฑาวุฒิ บอกว่าการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่างกับบริหารธุรกิจ “เราทำธุรกิจต้องมีทักษะอะไร มีการจัดการในองค์กรอย่างไร มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างไร ด้านสถานที่อย่างไร ด้าน operation อย่างไร ซึ่งมีแยกย่อยเยอะมากในการควบคุมบุคลากรหนึ่งคน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Alumni : มาร์ช ฮอร์โมน Entrepreneurial Management CU

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/19078

Alumni : เถ้าแก่น้อยอินเตอร์ BUSEM ม.กรุงเทพ

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17408

 

 

6. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

รู้หรือเปล่าว่ารัฐศาสตร์ไม่ได้ศึกษาแค่ประวัติศาสตร์ สถานการณ์โลกในปัจจุบัน แต่ยังต้องศึกษาคุณสมบัติของการเป็นทูต นโยบายต่างๆ และมีการเลือกเรียนภาษาที่ 3 อีกด้วย พี่มาเฟีย คณะรัฐศาสตร์ (เอกการระหว่างประเทศ) ธรรมศาสตร์ ยังบอกอีกว่า “นักรัฐศาสตร์ที่ดีควรมี “ความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าทำในสิ่งที่เชื่อ”


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

แนะแนว : คณะรัฐศาสตร์ (เอกการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14192

 

 

7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หากถามถึงสาขาวิชานี้ว่าจบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง หนี่งในนั้นก็ต้องนึกถึงนักโภชนากร โดยเชฟชีวินจะมาบอกเล่าเรื่องราวถึงแม้ไม่ได้เรียนมาด้าน food science แต่ในด้านการเรียนรู้ยังมีความเกี่ยวข้องและคล้ายกันอยู่บ้าง ให้น้องๆ ได้เตรียมตัวเตรียมใจได้ถูก
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เชฟ ชีวิน คเชนทร์เดชา เชฟและนักโภชนากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/8528

 

 

8. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

“เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เป็นศิลปะในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้สิ่งที่ตนเองไม่มี” คำบอกเล่าถึงเศรษฐศาสตร์ของหนุ่มแม็กซ์ เจนมานะ ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์
 

คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Alumni : แม็กซ์ เจนมานะ เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17852

Alumni : โดนัท-ณัฐญา แซ่ลิ้ม ธุรกิจการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13366

แนะแนวคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14364

แนะแนว : คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรภาษาไทยและ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (B.E.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/14345

แนะแนวคณะเศรษฐศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13669

แนะแนวอาชีพเศรษฐกร : คุณรุจา อดิศรกาญจน์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13658

แนะแนวอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ : คุณอนิศา เซ็นนันท์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13655

 


9. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการ ซึ่งในด้านการจัดการธุรกิจจะคล้ายคลึงกับคณะบริหารธุรกิจที่ได้รวบรวมไว้ในเบื้องต้นแล้ว

คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มศว

ในด้านของภาษาอังกฤษ ศิษย์เก่าจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มศว อย่างพี่โรส ศิรินทิพย์ที่พูดถึงเสน่ห์ของภาษาว่า “ทุกภาษามีเสน่ห์ของมัน และถ้าเรายิ่งได้เรียนรู้ก็ยิ่งเหมือนกับได้เปิดโลกเรามากขึ้นค่ะ”

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Alumni : โรส ศิรินทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/9403

แนะแนวโครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13924

 


10. คณะนิติศาสตร์
 

คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่


สิ่งที่เด็กนิติฯ ต้องมีศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่อย่างพี่พลอย ภัทรากรบอกว่า “เด็กนิติฯ ต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ ชอบออกไปดูนู้นนี่ พลอยเชื่อว่าคนที่สนใจเรียนนิติแล้ว พอได้เรียนก็จะยิ่งรัก ยิ่งชอบ” น้องๆ คนไหนอยากเป็นนักกฎหมายลองตามไปอ่านดูว่ารุ่นพี่เรียนอะไรบ้าง จบแล้วยังต้องมีสอบอะไรอีก

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Alumni : พลอย ภัทรากร นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/20136

อาวุธคู่อาชีพ : ทนายความ

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/21195

แนะแนวอาชีพ “ทนายความ”

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17229

แนะแนวอาชีพ “ทนายความ”

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/17227

แนะแนวคณะนิติศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/13665

 

 

 

*อ้างอิงจาก คณะ/สาขา 20 อันดับแรกที่มีผู้สมัครมากที่สุด ประจำปี 2558

http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/22575

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน