เปิดคัดม.6 เรียนเก่ง รับทุนกองทุนสิรินธรเทคโนโลยี 2557

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม อิเลคทรอนิกส์และการสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีการจัดการ

เพื่อกระจายโอกาส ให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม ศึกษามากขึ้น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษากองทุนสิรินธร เทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัคร
     • เริ่มรับสมัครวันพฤหัสบดี 1 ส.ค.– ศุกร์ที่ 13 ก.ย. 2556
     • สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารการสมัครที่สถาบัน หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
     • สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.siit.tu.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     • กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     • ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาคิดเป็ นคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นม.4 –5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และต้องได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00 และวิทยาศาสตร์ ไม่ตํ่ากว่า 3.00

การรับสมัคร
     • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่สถาบันฯ
     • หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ http://reg.siit.tu.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง
          ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ตู้ ป.ณ. 22 (ไปรษณีย์ธรรมศาสตร์-รังสิต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี12121
     • ผู้สมัครประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ไม่ต้องชําระค่าสมัครสอบ 400 บาท

หลักฐานการสมัคร
     • รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้วจํานวน 3 รูป สําหรับติดในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ
     • สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด
     • สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั ้น ม. 4 - 5 (ตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ 1.2) จํานวน 1 ชุด
     • ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบรับสมัคร (Online Application) พร้อมติดรูปถ่าย

การคัดเลือก
     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จะพิจารณารับเข้าศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันฯ

เงื่อนไขการเป็นนักศึกษา
     • ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการจบชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามวันที่สถาบันกําหนด
     • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวด้วยตนเอง และชําระค่าบํารุงการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2556 หากพ้นกําหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
     • ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษากับที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแล้ว สถาบันจะส่งชื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติระงับสิทธิในการสมัครผ่านระบบ Admissions กลาง

ทุนการศึกษา
     ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท
          • ทุนเต็มจำนวน จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด
          • ทุนครึ่งจำนวน จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกำหนด
          • ทุน 25 % จะได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาหนึ่งในสี่ของอัตราที่สถาบันกำหนด

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนในปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถสมัครขอทุนได้หลังจากศึกษาที่สถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน