สสวท.เตรียมจับมือ สพฐ. นำร่องตั้ง “สะเต็มศึกษา” พลิกโฉมการเรียนวิทย์

สสวท.เตรียมจับมือ สพฐ. นำร่องตั้ง “สะเต็มศึกษา” พลิกโฉมการเรียนวิทย์
ไม่เรียนเพื่อสอบ แต่ปั้นคนรุ่นใหม่
“เก่งทักษะ แก้ปัญหา แข่งขันทันโลก”

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการ สสวท. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นร่วมกันถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิด“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ขึ้นในประเทศไทย โดยสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education) เป็นแนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ที่เน้นบูรณาการ การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สามารถประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพและเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชากรไทยให้ทันการเปลี่ยนแปลงโลก

        “สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางใหม่ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปัจจุบัน ซึ่งเน้นท่องจำ หรือ “เรียนเพื่อสอบ” เพราะจุดเด่นของสะเต็มคือ เน้นบูรณการและนำไปใช้แก้ปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มุ่งฝึกฝนสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะในการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สามารถเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพรวมทั้งการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมและเศรษฐกิจอนาคตซึ่งเป็นโลกแห่งการแข่งขัน

        ประธานกรรมการสสวท.กล่าวว่าที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าในระยะแรกควรดำเนินงาน “สะเต็มศึกษาเป็นโครงการนำร่อง เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนก่อน จากนั้นหากพิจารณาแล้วเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอประกาศเป็นวาระแห่งชาติต่อไป โดย สสวท.จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งให้การสนับสนุนแนวทางดังกล่าวและพร้อมรับเป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติ ดำเนินการผลักดันให้เกิดสะเต็มศึกษาขึ้นในภูมิภาค โดยจะขอหารือเรื่องกำหนดยุทธศาสตร์ปฏิบัติ จำนวนเขตการศึกษา และรายละเอียดต่างๆ ของระยะนำร่องร่วมกันต่อไป

        รูปแบบของ “สะเต็มศึกษา” นั้น สสวท.อาจจัดให้เป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์รวมหลักสูตร หนังสือ แบบเรียน คู่มือครู  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ทั้งสิ่งพิมพ์ สิ่งประดิษฐ์และดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูเข้าถึงการใช้งานสะดวก อีกทั้งหาซื้อได้ง่ายจากร้านสะดวกซื้อต่างๆ  เรียกว่า ไอสะเต็ม  ( iSTEM ) เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพครูสู่การจัด  การเรียนรู้ของนักเรียน สร้างทักษะในการแก้ปัญหา ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความตระหนักและนำวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการดำรงชีวิตในทุกสาขาอาชีพได้ตามเป้าหมายของ STEM Education

        “สะเต็มศึกษา” เป็นระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องประสานร่วมมือในหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเอกชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม และมีคณะทำงานที่ชัดเจนซึ่ง สสวท.จะจัดตั้งคณะทำงานด้าน STEM ศึกษาเร็วๆ นี้

แหล่งที่มา :

ส่วนสื่อสารองค์กร สสวท.

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน