โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555

 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยรับสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th  ตั้งแต่ 1 – 30 สิงหาคม 2555

กำหนดสอบวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
     โดยเวลา 9.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
     และเวลา 13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2555

ซึ่งดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ตามคู่มือดังนี้ คู่มือการสมัคร

สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2635-3394 และ 0-2635-3320 เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th/genius หรือ www.ipst.ac.th