ป.โท ศิลปาศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ม.แม่ฟ้าหลวง

     รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาคพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) มีรายละเอียด ดังนี้

1. แผนการศึกษาและจำนวนที่รับ  
แผน ก2 และ แผน ข จำนวนรับ 20 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาสุดท้ายทุกสาขาวิชา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
     (2) เป็นผู้มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
                - TOEFL Paper-Based ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
                - TOEFL Computer-Based ที่ระดับ 200 คะแนนขึ้นไป หรือ
                - TOEFL Internet-Based ที่ระดับ 70 ขึ้นไป หรือ
                - IELTS ที่ระดับ 5.5 ขึ้นไป หรือ
                - MFU-TEP ตามเกณฑ์ที่สำนักวิชาศิลปะศาสตร์กำหนด
               ทั้งนี้ ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบ
     (3) ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาเดิมอีกไม่ได้
     (4) กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ (1)-(3) ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ 

กำหนดการรับสมัคร
     - ทางไปรษณีย์   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2555
     - ด้วยตนเอง   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049 หรือ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 หรือ http://intranet.mfu.ac.th/ หรือ www.admission.mfu.ac.th

ที่มา: www.mfu.ac.th

เอกสารประกอบข่าว : ใบสมัคร.pdf

แหล่งที่มา :

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN)

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน