สกอ.เปิดให้ทุนวิจัย Franco-Thai

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542

     มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือว่าด้วยอุดมศึกษาและการวิจัยโดย เฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้สอน นักวิจัย นักศึกษา ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายไทยและฝรั่งเศสนั้น

     ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการประจำปี 2556-2557 กรอกแบบฟอร์ม Annex A และ B โดยระบุสาขาวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ โดยละเอียด (Annex A) และแจกแจงค่าใช้ จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดลงในตาราง ค่าใช้จ่าย (Annex B) พร้อมทั้งกรอกหนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส

     ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการลงนามรับรองจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับ อธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนและขอให้นำเสนอโครงการฉบับ ภาษาอังกฤษผ่านสถาบันอุดมศึกษามายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

     ส่วนโครงการฉบับภาษาฝรั่งเศสขอให้เสนอผ่านสถาบันอุดมศึกษาไปยังกระทรวงการศึกษาและวิจัยของฝรั่งเศส

     รายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการสามารถค้นหาได้จากคู่มือชี้แจงการดำเนินงานหรือติดต่อคุณศรัณย์ วัชราภัย โทร. 02-6105464

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด
Call for Proposal 2013-2014
Annex A
Annex B
หนังสือรับรอง

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน