Alumni : จูน-นันทมน เพ็งจาด สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ รั้ว ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง: สิริลักษณ์ น้อยสมมิตร์  ภาพ: ศรินทร เอี่ยมแฟง

“หลายคนอาจเข้าใจว่าสาขาธุรกิจการบิน เรียนไปเพื่อไปเป็นสจ๊วต แอร์โฮสเตส แต่ที่นี่ให้เรียนรู้มากกว่านั้น และที่สำคัญในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งธุรกิจการบินก็มีความสำคัญเกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนประเทศในอาเซียนอีกด้วย” นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ จูน-นันทมน เพ็งจาด นักศึกษาชั้นปี 3 ตัดสินใจเลือกเส้นทางสายนี้ และร่วมบุกเบิกเป็นนักศึกษารุ่นแรกของสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ รั้ว ม.ราชภัฏสวนสุนันทา


วิทยาลัยนานาชาติของที่นี่แบ่งเป็นสาขาวิชาอะไรบ้าง
มี 5 สาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจการบิน สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ทุกสาขาเรียนสามปีครึ่งหรือคิดง่ายๆคือเรียนกันสามเทอมต่อหนึ่งปีค่ะ ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติเราเปิดมา 8 ปีแล้ว แต่สำหรับสาขาธุรกิจการบินเพิ่งเปิดได้ 3 ปี รุ่นจูนเป็นรุ่นแรกค่ะ

สาขาธุรกิจการบินเรียนอะไรกันบ้าง
อย่างแรกที่จะต้องเจอไปตลอดทั้งการเรียนคือ ทุกวิชาใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ฉะนั้น ปีหนึ่ง จะต้องมีการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ฟัง พูด อ่าน เขียน และเริ่มเรียนวิชาทั่วไป ส่วน ปีสอง จะเริ่มเรียนวิชาเมเจอร์หลักๆ แต่ละสาขาวิชามีการออกไปดูงานนอกสถานที่ด้วยเช่นวิชา Catering (งานด้านอาหารบนเครื่องบิน) หรือ Cargo (การขนส่งพัสดุทางอากาศ) เราก็จะได้ไปดูงานของ บางกอก แอร์เวย์ส หรือการบินไทย และ ปีสาม รายวิชา Ground Service Management ได้ออกไปดูงานและฝึกงาน แต่บางวิชาอาจไม่ได้ไปดูงานจริง แต่ทำการปฏิบัติจริง โดยรวมแล้วจะแบ่งเป็นทฤษฏี 60 เปอร์เซ็นต์ ปฏิบัติ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังไม่รวมฝึกงานจริงๆ อีก 420 ชั่วโมง
 

วิชาที่จูนชอบเรียนเป็นพิเศษ
การตลาด เพราะทำให้เราได้คิดวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่นถ้าเรามีสายการบินเองจะทำระบบการตลาดอย่างไรเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าให้เขาพอใจและเข้ามาใช้บริการกับสายการบินเรา มีการจัดงาน Marketing Fair เพื่อให้นักศึกษาได้คิดสายการบินขึ้นมาเอง วางแผนโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า เป็นวิชาที่สนุกได้คิดได้วางแผนให้สายการบินของเราอยู่ได้ค่ะ

 

อยากให้ช่วยเล่าประสบการณ์สนุกๆ ที่ได้จากการฝึกงาน
ประทับใจที่สุดกับการไปดูงานที่สายการบิน บริติช แอร์เวย์ และแควนตัส จูนได้เข้าไปดูการทำงานในสถานที่จริงๆ ว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นกัปตัน สจ๊วต แอร์โฮสเตส หรือแม้กระทั่งแม่บ้าน เขาเตรียมของกันอย่างไร เราไม่ได้สัมผัสแค่งานเบื้องหน้าแต่งานเบื้องหลังก็เป็นส่วนสำคัญ อีกทั้งได้เรียนรู้เรื่องเซอร์วิสระดับ first class กับ business route พี่ๆ เขาก็จะอธิบายถึงการบริการหรือวัตถุดิบทุกอย่างว่าต้องผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อผู้โดยสารชั้นหนึ่งอย่างไรบ้าง สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการทำงานจริงๆ คือเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก ในขณะที่อีกห้านาทีเครื่องกำลังจะลง แต่เราเพิ่งเข้าเกท จะทำอย่างไรก็ได้เพื่อเข้าไปให้ทัน จะวิ่ง หรือจะใส่ส้นสูงอย่างไรก็ต้องพร้อมที่จะทำงาน

              

ลักษณะของคนที่เหมาะกับการเรียนสาขาธุรกิจการบิน
งานธุรกิจการบินส่วนใหญ่คืองานบริการ คนที่มาเรียนที่นี่จะต้องมีใจรักงานด้านบริการ และสามารถยอมรับ โอนอ่อน ในสิ่งที่ผู้โดยสารต้องการ แต่ไม่ได้หมายความว่าเรายอม แต่ทำเพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่สายการบิน ที่สำคัญต้องชอบเรียนรู้ภาษาเพราะเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากกับงานด้านนี้ ที่วิทยาลัยนานาชาติ ก่อนจบนักศึกษาจะต้องสอบ TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 เพื่อให้มีความพร้อมทางภาษาก่อนออกไปทำงานจริง


เรียนจบสาขาธุรกิจการบินแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
นอกเหนือจากแอร์โฮสเตสและสจ๊วต เราสามารถไปทำงานในส่วนของคาร์โก้หรือการขนส่งได้ หรืออย่างที่บอกว่าเราเรียนการตลาดก็สามารถเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เป็นผู้คิดวางแผนกลยุทธ์ ด้านการขาย ทำโปรโมชั่นรวมถึงทำด้านการจองตั๋ว โดยที่นี่เปิดสอนให้ใช้ระบบ Amadeus (ระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินสากล) สอนอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง
 

เตรียมตัวสมัครอย่างไร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับตรง 80% ค่ะ เนื่องจากต้องการดูศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งจะต้องได้คะแนนอย่างต่ำในการสัมภาษณ์ถึง 70% และรับแอดมิชชั่น 20% แต่ก็ต้องพยายามสอบสัมภาษณ์ให้ผ่านด้วยนะคะ

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) : Bachelor of Arts(B.A.) ประกอบไปด้วยสาขาธุรกิจการบิน ( Airline Business), สาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and Restaurant Business) และสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ในส่วนสาขาวิชาธุรกิจการบินเป็นสาขาวิชา ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการบิน สร้างผู้ประกอบอาชีพงานด้านบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน ภูมิศาสตร์การบิน กฏและระเบียบการจราจรทางอากาศ ชนิดของเครื่องบิน และประสิทธิภาพการบิน ระเบียบพิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ และการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการจำลอง มีการศึกษาดูงานจากสถานที่ประกอบการจริงพร้อมส่งเสริมความชำนาญในวิชาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาธุรกิจการบินได้ที่ http://web.ssruic.com/content-sub.php?typ=course-1

 

แหล่งที่มา :

นิตยสาร plook ฉบับที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2555

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน