โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าเป็นนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

“นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษมีมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการเป็นนักเรียนประจำปีละ 84,000 บาท / คน"

ระดับม.1
     • สมัครสอบร่วมกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ปี 2556 ของสสวท. ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2556
     • สอบรอบแรก ผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2556 ของ สสวท. วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามสอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่นักเรียนเรียนอยู่กำหนด
     • ประกาศผลรอบแรก วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ที่สมัครสอบ

ระดับม.4
     • สมัครสอบร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ระหว่าง วันที่ 1-30 กันยายน 2556
     • สอบรอบแรก ผ่านโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ สนามสอบตามประกาศของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
     • ประกาศผลรอบแรก วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ที่สมัครสอบและทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน
     • สอบรอบสอง ตามวัน เวลา และสถานที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในประกาศผลรอบแรก
     • ประกาศผลรอบสอง ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
     • สอบรอบสอง วันที่ 18 - 19 มกราคม 2557  ณ สนามสอบโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน
     • ประกาศผลรอบสอง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
          ที่ตั้ง : เลขที่ 345 หมู่ที่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
          โทรศัพท์ : 0-5317-4551-4 โทรสาร: 0-5317-4555
          website : http// www.pcccr.ac.th
          e-mail : pcc_cr@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
     2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
          ที่ตั้ง : เลขที่ 86 หมู่ 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
          โทรศัพท์ : 0-5524-5115 โทรสาร : 0-5524-5110
          website : http//www.pccpl.ac.th
          e-mail : bosspccpl@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
     3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
          ที่ตั้ง : 216 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
          โทรศัพท์ : 0-3665-0260-1 โทรสาร : 0-3665-0260-1 ต่อ 106
          website : http//www.pccl.ac.th
          e-mail : pccllp@hotmail.co.th
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
     4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
          ที่ตั้ง : 129 หมู่ที่ 5 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
          โทรศัพท์ : 0-4287-702 โทรสาร : 0-4287-7025
          website : http//www.pccloei.ac.th
          e-mail : pccloei1@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร
     5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
          ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
          โทรศัพท์ : 0-4266-0442 โทรสาร : 0-4266-0442
          website : http//www.pccm.ac.th
          e-mail : pcc_mukdahan@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์
     6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
          ที่ตั้ง : 299 หมู่ 2 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
          โทรศัพท์ : 0-4468-1946 โทรสาร : 0-4468-1947
          website : http//www.pccbr.ac.th
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม
     7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
          ที่ตั้ง : 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
          โทรศัพท์ : 0-2599-4431-4 โทรสาร : 0-2599-4432 ต่อ112,113
          website : http// www.pccp.ac.th
          e-mail : pccp.academic@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
     8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
          ที่ตั้ง : 695 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
          โทรศัพท์ : 0-3848-5149 ต่อ 101,104 โทรสาร : 0-3848-5149 ต่อ 100
          website : http://www.pccchon.ac.th
          e-mail : pccchon_personnel@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
     9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
          ที่ตั้ง : 427 หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
          โทรศัพท์ : 0-3247-0295
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ เพชรบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี
     10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
          ที่ตั้ง : 120 หมู่ที่ 1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330
          โทรศัพท์ : 0-7539-9123 ต่อ 113 , 119 โทรสาร : 0-7539-9453
          website : http//www.pccnst.ac.th และ http//www.pccns.in.th/newstudent
          e-mail : pccnst_nstd@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี
     11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
          ที่ตั้ง : 196 ม.4 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000
          โทรศัพท์ : 0-7559-0364-5 โทรสาร : 0-7559-0367
          website : http//www.pcctrg.ac.th
          e-mail : pcctrg9200@hotmail.com
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง
     12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
          ที่ตั้ง : 138 หมู่ 12 ต.ฉลุง อ.เมือง จ. สตูล 91140
          โทรศัพท์ : 0-7472-5985 โทรสาร : 0-7472-5981
          website : http//www.pccst.ac.th
          จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน