สทศ กำหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2556


ประกาศ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ประจำปีการศึกษา 2556
_______________________

     ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรง โดยดำเนินการผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) และได้ร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครทดสอบ จัดทำแบบทดสอบรับตรงที่ใช้ร่วมกันในรายวิชาสามัญ 7 วิชา จัดการทดสอบในทุกภูมิภาคประกาศผลคะแนนในรายวิชาที่จะสอบให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบ และนำผลไปใช้ในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับตรง

     ดังนั้น เพื่อให้การบริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศกำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
     เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
     ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไข ในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง

2. กำหนดการดำเนินการ

กิจกรรม กำหนดการ
เปิดลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ 10-30 ตุลาคม 2555
รับสมัครสอบ และระบุจังหวัด 10-30 ตุลาคม 2555
ชำระเงิน 10-31 ตุลาคม 2555
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 10-31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ 19 พฤศจิกายน 2555
กำหนดการสอบ 5-6 มกราคม 2556
ประกาศผลสอบ 11 กุมภาพันธ์ 2556

*สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นตามความเหมาะสม

3. ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระเงิน)

4. ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

5. วิชาที่จัดสอบและตารางกำหนดการสอบ
     สทศ. จะจัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา โดยจัดสอบในวันที่ 5-6 มกราคม 2556 เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตามตารางกำหนดการสอบ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556

เวลาสอบ วิชา
08.30 – 10.00 น. 09 ภาษาไทย
พัก 1 ชั่วโมง
11.00 – 12.30 น. 39 คณิตศาสตร์
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
13.30 – 15.00 น. 59 เคมี
พัก 30 นาที
15.30 – 17.00 น. 69 ชีววิทยา

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556

เวลาสอบ วิชา
08.30 – 10.00 น. 29 ภาษาอังกฤษ
พัก 1 ชั่วโมง
11.00 – 12.30 น. 19 สังคมศึกษา
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
13.30 – 15.00 น. 49 ฟิสิกส์

*สทศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นตามความเหมาะสม

6. การนำคะแนนไปใช้
     ผลคะแนนสามารถนาไปใช้ยื่น เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามเงื่อนไขของคณะและสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนน วิชาสามัญ 7 วิชาโดยผลคะแนนสามารถนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่ทำการสอบนั้นๆ

     ทั้งนี้ การนำผลคะแนนไปใช้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศ รับสมัคร สทศ.ทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยงานจัดสอบให้เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้สมัครสอบ ไม่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษาได้

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน