๑๑ ชุมชนน่าเที่ยว: ชุมชนหนองแม่นา

ชุมชนหนองแม่นา เป็นหมู่ที่ 6 ของตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่บ้านหนองแม่นานี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อ ชิดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สล.8 (ทุ่งแสลงหลวง-หนองแม่นา)ประมาณ 2 กิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน มีประชากร 339 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปลูกพริก ปลูกผัก และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รายได้เฉลี่ยประมาณ 25,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

การบริการที่พักในชุมชน
ก่อนหน้านี้ทางชุมชนเคยทำการบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ประมาณ 10 หลัง แต่ปัจจุบันหยุดให้บริการเนื่องจากมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของบ้านพัก และเจ้าบ้านเกิดความรู้สึกว่า “ได้ไม่คุ้มกับการเตรียมบ้านเพื่อต้อนรับแขก” จึงงดการประชาสัมพันธ์การให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ แต่ในกรณีที่มีผู้ที่ต้องการพักค้าง ทางกลุ่มฯ สามารถจัดให้ได้เป็นกรณีไป เช่น พักตามบ้านของกรรมการชมรมคนรักษ์ป่าฯ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพักตามรีสอร์ทบนเขาค้อ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่พักอยู่เป็นจำนวนมากและผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชมรมธุรกิจท่องเที่ยวของเขาค้อที่ทำงานร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด จึงช่วยแนะนำชุมชนหนองแม่นาให้กับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ และในทางกลับกัน หากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่หนองแม่นาและต้องการที่พักบนเขาค้อ คนในชุมชนก็จะแนะนำที่พักต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวเช่นกัน

การให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยว
รูปแบบการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวหลักของหนองแม่นาคือ การล่องเรือทวนสายน้ำเพื่อชมแก่งบางระจันผ่านลำน้ำเข็ก และการเดินป่าชมธรรมชาติ ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 5 โปรแกรม ดังนี้
โปรแกรมที่ 1 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (พักค้างแรมในป่า) เดินป่าศึกษาธรรมชาติ นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก เดินป่า 6 กิโลเมตร นั่งเรือพายตามลำน้ำเข็ก 7 กิโลเมตร เริ่มต้นที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติแสลงหลวง (หนองแม่นา) สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลาย ผ่านคอกสัตว์ ทุ่งดอกกระเจียว ป่าสน แวะทุ่งหญ้าและดงเฟิร์น สืบค้นร่องรอยการต่อสู้ตามประวัติศาสตร์ยุคที่เขาค้อเดือดระอุ ศึกษาพันธุ์ไม้ พืชสมุนไพร เพลิดเพลินกับการดูนกนานาชนิด หลังจากนั้น ล่องเรือพายชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำเข็ก พักค้างแรมกลางป่าริมแม่น้ำ สัมผัสการดำรงชีวิตในป่า ศึกษาการดำรงชีวิตในป่า ศึกษาวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอย่างอบอุ่น ค่าบริการ 5 คนขึ้นไป คนละ 800 บาท ส่วนค่าผ่านทางอุทยานฯ ค่ากางเต็นท์นอน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเรือพร้อมคนพาย ค่าเสื้อชูชีพ และค่าอาหาร 4 มื้อ ทางกลุ่มจ่ายให้ หากต่ำกว่า 5 คน เหมาจ่าย 3,400 บาท (ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานฯ ต่างหาก)

โปรแกรมที่ 2 เดินป่าศึกษาธรรมชาติ นั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก เดินป่า 6 กิโลเมตร นั่งเรือพายตามลำน้ำเข็ก 7 กิโลเมตร เริ่มต้นที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติแสลงหลวง (หนองแม่นา) สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลาย ผ่านคอกสัตว์ ทุ่งดอกกระเจียว ป่าสน แวะทุ่งหญ้าและดงเฟิร์น หยุดพักรับประทานอาหารกลางวันริมลำน้ำเข็ก เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย ล่องเรือยามบ่าย ศึกษาผีเสื้อหายากหลากหลายชนิดและนกนานาชนิด ตามริมฝั่งลำน้ำเข็ก ค่าบริการ 5 คนขึ้นไป คนละ 400 บาท ส่วนค่าผ่านทางอุทยานฯ ค่ามัคคุเทศก์ ค่าเรือพร้อมคนพาย ค่าเสื้อชูชีพ และค่าอาหาร 1 มื้อ ทางกลุ่มจ่ายให้ หากต่ำกว่า 5 คน เหมาจ่าย 1,800 บาท (ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานฯ ต่างหาก)
                         
                    ป้ายประชาสัมพันธ์แก่งบางระจัน                                      ความสวยงามของแก่งบางระจัน

โปรแกรมที่ 3 พายเรือล่องน้ำเข็ก นั่งเรือพายตามลำน้ำเข็ก 7 กิโลเมตร เริ่มต้นที่แก่งบางระจัน (แก่งหนึ่ง) สัมผัสธรรมชาติยามเช้าของลำน้ำเข็ก เพลิดเพลินกับการดูนกและผีเสื้อนานาพันธุ์ตามสองฝั่งลำน้ำเข็ก ขึ้นฝั่งเพื่อรับประทานอาหารกลางวันกลางป่า สนุกกับการเล่นน้ำริมห้วย และนั่งเรือกลับยามเย็น ค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยว 5 คนขึ้นไป คนละ 300 บาท ส่วนค่ามัคคุเทศก์ ค่าเรือพร้อมคนพาย ค่าเสื้อชูชีพ และค่าอาหาร 1 มื้อ ทางกลุ่มจ่ายให้ หากนักท่องเที่ยวต่ำกว่า 5 คน เหมาจ่าย 1,400 บาท

โปรแกรมที่ 4
นั่งเรือไป-กลับแก่งสอง ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง เริ่มต้นที่แก่งบางระจันเพลิดเพลินกับการดูปลาที่สำนักสงฆ์ ชมโรงอบสมุนไพร และลงเรือต่อไปที่แก่งสองสืบประวัติหอยก้นตัด สัมผัสดงผีเสื้อที่หายากหลายชนิด พบแมงกะพรุนน้ำจืดตามฤดูกาล ค่าบริการ สำหรับนักท่องเที่ยว 5 คนขึ้นไป คนละ 150 บาท ส่วนค่ามัคคุเทศก์ ค่าเรือพร้อมคนพาย และค่าเสื้อชูชีพ ทางกลุ่มจ่ายให้ หากจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่า 5 คน เหมาจ่าย 600 บาท
                              
                                                               พายเรือล่องลำน้ำเข็ก 

                                
                                                           ชมผีเสื้อสวยงามและหายาก

โปรแกรมที่ 5 นั่งรถอีแต๊ก (รถทำการเกษตร) ไปลงเรือไป-กลับแก่งสอง ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เริ่มต้นที่หน้าหมู่บ้านถึงแก่งบางระจัน เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยว 5 คนขึ้นไป ค่าบริการคนละ 200 บาท หากจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่า 5 คน เหมาจ่าย 800 บาท 
   
                                                               การนั่งรถอีแต๊กชมหมู่บ้าน

และในทุกเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี จะมีการจัดเทศกาล “พายเรือท่องป่าตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด” เพื่อเป็นการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้น เทศกาล “พายเรือท่องป่า” เริ่มจัดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริการส่วนตำบลหนองแม่นาและชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อเป็นอย่างดี

                                  
                                            ป้ายเทศกาลพายเรือท่องป่า ตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด

                                  
                                                                  แมงกะพรุนน้ำจืด

แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนหนองแม่นาตั้งอยู่ในอำเภอเขาค้อ ซึ่งเป็นพื้นที่สูง จึงทำให้มีภูมิอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืน และเย็นสบายในเวลากลางวัน มีฤดูฝนยาวนานในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ชุมชนหนองแม่นาอยู่ใกล้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ทั้งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และนอกเขตอุทยานฯ
1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีดังต่อไปนี้
- ทุ่งแสลงหลวง
- ทุ่งนางพญา
- แก่งวังน้ำเย็น
- ทุ่งนา ผกค.
- ทุ่งโนนสน
- หนองขะเม็ก
- น้ำตกสงกรานต์
- โคกหัวแหวน คลองด่านช้าง โคกเครือเขียง ปางพวงมาลัย
2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินอกเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงคือ แก่งบางระจัน ซึ่งเป็นแก่งขนาดใหญ่ เป็นทางผ่านของลำน้ำเข็กใหญ่ อยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ห่างจากหมู่บ้านหนองแม่นาประมาณ 800 เมตร เหนือแก่งมีสภาพเป็นลำน้ำนิ่งไหลช้า สามารถพายเรือทวนน้ำได้ โดย 2 ฝั่งลำน้ำมีสภาพเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ สามารถศึกษาธรรมชาติได้หลายรูปแบบ เช่น ศึกษาพันธุ์ไม้ ส่องนก และดูผีเสื้อ
แก่งบางระจัน มีทั้งหมด 3 แก่ง แต่ละแก่งมีลักษณะเด่น ดังนี้
แก่งหนึ่ง (แก่งบางระจัน) เป็นแก่งขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 300 เมตร มีที่สำหรับนั่งพักผ่อน สามารถเล่นน้ำ พักกางเต็นท์ หรือเดินเท้าไปสู่แก่งสองได้ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รวมทั้งเป็นจุดลงเรือ สามารถเดินทางพายเรือชมธรรมชาติไปยังแก่งสอง และแก่งสามได้
แก่งสอง เป็นแหล่งชมแมงกะพรุนน้ำจืด แหล่งชมผีเสื้อ และชมหอยก้นตัด ระหว่างทางมีสำนักสงฆ์ มีปลาจำนวนมากนักท่องเที่ยวสามารถแวะให้อาหารปลาได้ ระยะทางน้ำจากแก่งบางระจันถึงแก่งสองประมาณ 2 กิโลเมตร
แก่งสาม เป็นแก่งที่ลึกสุด สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ยังสมบูรณ์ รายล้อมด้วยโขดหินและป่าไม้ สายน้ำเย็นฉ่ำ หากเดินเท้าต่อจากแก่งสามขึ้นไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบดอกกุหลาบพันปีหรือดอกกุหลาบหินขึ้นเรียงรายจำนวนมาก ระยะทางน้ำจากแก่งบางระจันถึงแก่งสามประมาณ 7 กิโลเมตร
ช่องแคบลำน้ำเข็ก เป็นจุดกางเต็นท์ของโปรแกรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ นั่งเรือล่องลำน้ำเข็ก 2 วัน 1 คืน เหมาะสำหรับศึกษาธรรมชาติ ท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์และพันธุ์ไม้นานาชนิด ชมน้ำตกสงกรานต์ในกลางป่าดง ชมจุดประวัติศาสตร์สมรภูมิการสู้รบเก่ายุคเขาค้อเดือด ชมถ้ำหน้าผา หินหลบภัย ส่องนกในช่วงเช้าและเย็น ชมดาวในยามค่ำคืน ระยะทางน้ำจากแก่งบางระจันถึงช่องแคบประมาณ 5 กิโลเมตร (อยู่ระหว่างแก่งสองและแก่งสาม)

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์
- รถยนต์
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอ ชัยบาดาล อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี ต่อไปอีกประมาณ 221 กิโลเมตร ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงอำเภอวังน้อยแล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นใช้ทางหมายเลข 12 เส้นพิษณุโลก-หล่มสัก ผ่านเขาค้อ-หล่มสัก เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทาง 547 กิโลเมตร
- รถโดยสารประจำทาง
บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 2 และรถธรรมดากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 2936 2852–66 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1581 นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 ในเส้นทางเดียวกัน ได้แก่ เพชรทัวร์ โทร.0 2936 3230 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 2818 และถิ่นสยามทัวร์ โทร.0 2936 0500, 0 2513 9077 (จากกรุงเทพฯ มีรถประมาณ 8 เที่ยวตั้งแต่เวลา 09.30 น.- 23.30 น.) สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1913 สาขาหล่มสัก โทร.0 5670 1613 (จากหล่มสักมีรถประมาณ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 24.00 น.)

แหล่งที่มา :

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน