รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสอง)

 

 

จำนวนรับ

ไม่ระบุ

 

วันรับสมัคร

15 ม.ค. – 5 ก.พ. 57

 

คุณสมบัติ

-ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

-ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์จาก www.ssruic.com (SSRUIC English Test)

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครด้วยตนเอง

-สมัครผ่านทางไปรษณีย์

 

วิธีการคัดเลือก

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์จาก www.ssruic.com (SSRUIC English Test)

-สอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการ

รับสมัคร

15 ม.ค. – 5 ก.พ. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

7 ก.พ. 57

สอบสัมภาษณ์

12 – 13 ก.พ. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

18 ก.พ. 57

ยืนยันสิทธิ์

25 ก.พ. – 4 มี.ค. 57

มอบตัว

17 มี.ค. 57

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   >>รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (รอบสอง)<<