นิทานอีสป เรื่อง คนเลี้ยงวัวกับวัวที่หายไป

นิทานอีสป เรื่อง คนเลี้ยงวัวกับวัวที่หายไป สอนให้รู้ว่าจงคิดให้ดีก่อนที่จะพูดเพราะถ้าพูดออกไปแล้วอาจจะทำไม่ได้

แหล่งที่มา :

www.youtube.com