การต่อไฟฟ้าวงจรสลับมีกี่่แบบและอะไรบ้างคะ

การต่อไฟฟ้าวงจรสลับมีกี่่แบบและอะไรบ้างคะ

โดย : Kira Izuru | เข้าชม : 129| วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556
การต่อไฟฟ้าวงจรสลับมีกี่่แบบและอะไรบ้างคะ

การต่อวงจรกระแสสลับนั้นมีการต่อได้ 2 แบบค่ะ คือ
            
1. ต่อแบบขนาน
            
I รวม = IR + IC + IL
Vรวม = VR = VC  = VL

 2. ต่อแบบอนุกรม            

I รวม = IR = IC = IL
Vรวม = VR + VC + VL
I รวม = ค่ามิเตอร์ของกระแสไฟฟ้ารวม (A)
Vรวม = ค่ามิเตอร์ของความต่างศักย์รวม (V)

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 133| วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556