การพูดสุนทรพจน์คืออะไรคะ
การพูดสุนทรพจน์คืออะไรคะ
โดย : Rukia | เข้าชม : 4| วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556
การพูดสุนทรพจน์คืออะไรคะ

 สุนทรพจน์ หมายถึง คำพูดที่ดีงาม ไพเราะจับใจ การพูดสุนทรพจน์มักมีในพิธีสำคัญ เช่น พิธีต้อนรับแขกเมืองคนสำคัญ พิธี
ได้รับตำแหน่งสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีหรือกล่าวในงานฉลองระลึกถึงบุคคลสำคัญ วันสำคัญ ระดับชาติ หรือเป็น
การกล่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงใจ เป็นคำพูดที่แสดงความปรารถนาดีในทางการเมือง การกล่าวสุนทรพจน์
เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง มักได้รับการยกย่องว่าเป็นการพูดชั้นยอด

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 4| วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556