รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่

โดย : pattyjung | เข้าชม : 781| วันที่ : 9 มิถุนายน 2556
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่

ฉบับที่18 แต่รัฐธรรมนูญมิใช่ตัวบ่งบอกว่าประเทศนั้นปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ปกครองระบอบประชาธิปไตยก็สามารถมีรัฐธรรมนูญได้

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 782| วันที่ : 10 มิถุนายน 2556