พิธีซะกาต ของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด

พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด

โดย : superjub | เข้าชม : 2| วันที่ : 4 มิถุนายน 2556
พิธีซะกาต ของศาสนาอิสลาม มีความมุ่งหมายให้ชาวมุสลิมรู้จักสิ่งใด

การแบ่งปัน

โดย : ทีมงานทรูปลูกปัญญา | เข้าชม : 2| วันที่ : 5 มิถุนายน 2556